Publicerat 15 april, 2021

Nyfosa avser att bygga upp en fastighetsportfölj i Finland tillsammans med Brunswick

Fastighetsbolaget Nyfosa avser att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighets­marknaden tillsammans med Brunswick Real Estate. "I dag saknas ett opportunistiskt fastighetsbolag som Nyfosa i Finland och Nyfosa bedömer att det finns goda affärsmöjligheter", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nyfosa bildar med Brunswick Real Estate ett bolag med målet att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka 7 miljarder kronor inom fem år. Förvärvsfokus kommer vara brett och i linje med Nyfosas verksamhet på den svenska marknaden. Med inriktning på finska regionsstäder inkluderas alla fastighetskategorier förutom bostäder. Nyfosa ser möjlighet att skapa en bred fastighetsportfölj som bidrar positivt till tillväxten i kassaflöde per aktie.

Brunswick Real Estate, som har haft närvaro i Finland sedan 2006, kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag. Bolaget ägs initialt till 90 procent av Nyfosa och till 10 procent av Brunswick Real Estate.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]