Publicerat 18 februari, 2021

Nybyggnationen av lägenheter i Sverige steg 6 procent under 2020

Nybyggnationen av lägenheter i Sverige ökade 6 procent under 2020 jämfört 2019, rapporterar SCB.

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 51 550 lägenheter under 2020, vilket betydde en uppgång med 6 procent jämfört med 2019 då 48 581 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 41 700 lägenheter under året vilket är ungefär 10 procent mer än 2019. Av dessa lägenheter är cirka 64 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 62 procent för 2019. I småhus påbörjades cirka 9 850 lägenheter vilket är 7 procent färre än under 2019.

Under 2020 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 500 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3 107 lägenheter under motsvarande period 2019.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]