Tingstorget på Albyberget i Botkyrka kommun.
Publicerat 20 oktober, 2021

Nybyggnation stärkte tryggheten

I en ny rapport har Evidens studerat effekterna av nyproduktion i Alby. En märkbar höjning av förvärvsgrad, ekonomisk standard och trygghet är slutsatsen.

Är det möjligt att, ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsmässigt perspektiv, bygga bort problem i utsatta områden? Svaret på den frågan är ja om man ska tro en färsk rapport där analysföretaget Evidens undersökt effekterna av Titanias stadsutvecklingsprojekt Tingstorget på Albyberget i Botkyrka kommun.

– Det löser inte stora samhällsproblemen som grov kriminalitet och annat. Men uppenbarligen kan man konstatera en mätbar höjning av förvärvsgrad, ekonomisk standard och trygghet, säger Einar Janson, vd Titania.

[ Annons ]

Alby klassas som ett av Sveriges särskilt utsatta områden. På den del som kallas Albyberget genomförde Titania en omfattade nyproduktion av 741 lägenheter och cirka 1 000 kvadratmeter kommersiella lokaler mellan 2016 och 2019. Av dessa såldes 495 som bostadsrätter, 246 av lägenheterna har Titania behållit under egen förvaltning.

– Höjd förvärvs- och inkomstnivå förklaras främst av den inflyttning som skett till de nybyggda bostadsrätterna. Men det intressanta är att när det gäller trygghetsfrågorna så är det främst i de omkringliggande beståndet som man kunnat mäta en skillnad, säger Einar Janson.

Rapporten drar därför slutsatsen att stadsutveckling i större skala, med fokus på social hållbarhet, kan bidra till att lösa problemen i utsatta områden som helhet.

– Det som gjorde just detta projekt speciellt var att det gick att göra en så pass stor exploatering mitt i ett utsatt område. När man förtätat i andra liknande områden har det i regel handlat om att bygga på ställen betydligt längre bort från själva centrumbildningen. Jag tror att om man kan acceptera väldigt hög exploatering just i själva nodpunkterna av problemen så får man mest effekt av satsningarna, säger Einar Janson.

Platsen där Tingstorgets karakteristiska byggnader numera reser sig utsågs till Albys otryggaste 2012.

– Det var en tom och otrygg plats. Det troliga är att man tyckte att platsen, som är väldigt backig, var för svår att göra något av när miljonprogrammen byggdes, säger Einar Janson.

I rapporten har Evidens även studerat de investeringsrelaterade förutsättningarna att bygga inom denna typ av område. Slutsatsen är att en överraskande hög andel av de boende i närområdet klarar förvärvsinkomstkravet för en nyproducerad hyresrätt på Tingstorget. Marknadshyran ligger enligt Evidens på 3 100 kr/kvm. Som jämförelse ligger de genomsnittshyrorna i Titanias bestånd idag på 2 700 kr/kvm.

– Slutsatsen är därför att man kan satsa ganska riskfritt. Undersökningen visar att via har en marginal på 400 kr/kvm innan vi behöver oroa oss för vakansrisk. Vi är väldigt intresserade av att utveckla mer bostäder i särskilt utsatta områden och använda den modell som vi praktiserat här, säger Einar Janson.

Einar Janson ser dagens långsamma planprocesser som det egentligt enda hindret att på samma sätt bygga i stor skala i alla utsatta områden i Stockholm.

– Och här i Alby hade vi kunnat får ekonomi i projektet med enbart hyresrätter. Men det fanns önskemål från kommunen att få till blandade upplåtelseformer. Vilket vi också anser är bra eftersom det har flera positiva effekter, säger Einar Janson.

Enligt Einar Janson bidrar det tillskottet av bostadsrätter framförallt till att stoppa den dränering som annars skett från området.

– Ofta vill de som lyckats komma in på arbetsmarknaden bo kvar i området, men det finns sällan vettiga boendealternativ. Dem lyckades vi fånga upp. Merparten av bostadsrättsköparna kommer från närområdet, konstaterar Einar Janson.

Hyresrätterna, som förmedlats via Stockholms stads bostadsförmedling, har mestadels gått till personer med relativt sätt hög inkomst. På så vis har man fått till en mätbar förändring i områdets socioekonomiska sammansättning.

– Men man stoppar inte dräneringen av området med enbart hyresrätter, säger Einar Janson.

Här finns studien i sin helhet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]