[ Annons ]

Hela 63 förslag blev det i den rapport som Nybyggarkommissionen idag presenterar för riksdagen. Bland annat föreslås ett totalt avskaffande av taket för bolån, sänkta ränteavdrag och ett statligt inblandande i nybyggandet.
Publicerat 21 februari, 2014

Nybyggarkommissionen vill avskaffa bolånetaket

Hela 63 förslag blev det i den rapport som Nybyggarkommissionen idag presenterar för riksdagen. Bland annat föreslås ett totalt avskaffande av taket för bolån, sänkta ränteavdrag och ett statligt inblandande i nybyggandet.

”Hushållens skuld är ett mindre problem än barriärerna till bomarknaden”. Så skriver Agneta Dreber, Göran Persson och Olle Wästberg, representanter för Nybyggarkommissionen, i Dagens Nyheter, och föreslår att taket för bolån därför avskaffas. Förslaget är ett av 63 i kommissionens första rapport som idag presenteras för riksdagen. Kommissionen lyfter också fram behovet av en tydligare roll för staten. Artikelförfattarna skriver att ”Staten måste återta en roll genom att göra det ingen annan aktör kan göra, nämligen genomföra sådana investeringar i infrastruktur som skapar förutsättningar för fler bostäder.”

[ Annons ]

– Nybyggarkommissionen pekar föredömligt ut flera av de hinder som i dag står i vägen för en nödvändig nyproduktion av bostäder. Förslagen på lösningar blandar högt med lågt, men utgör sammantaget en klok mix som borde ha goda förutsättningar att genomföras utan större fördröjning, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige.

Han menar att debatten om bostadsbristen i dag ofta stannar vid förutsättningarna för att bygga, när 99 procent av bostadsmarknaden består av hus som redan finns, och är positiv till att Nybyggarkommissionen lyfter blicken och även lägger förslag som tar sikte på hela bostadsmarknadens funktionssätt.
– Hur marknaden fungerar för befintliga hyresfastigheter påverkar naturligtvis viljan att investera i fler. Förslag som leder till en bättre fungerande hyressättning, där konsumenters preferenser bättre återspeglas i hyrorna och tydliga stupstocksregler sätter press på förhandlande parter, är naturligtvis välkomna, säger Martin Lindvall.

– Regering och opposition har under lång tid visat sig oförmögen att hantera problemen inom bostadssektorn. Förhoppningsvis erbjuder Nybyggarkommissionens förslag och de förslag som i juni väntas från likaledes fristående Bokriskommittén möjligheter att nå politisk samsyn kring nödvändiga konkreta åtgärder, avslutar Martin Lindvall.

Bakom Nybyggarkommissionen står Agneta Dreber, ordförande i Sveriges radio, den tidigare statsministern Göran Persson som idag är konsult på JKL, samt Olle Wästberg, tidigare bland annat statssekreterare i finansdepartementet (FP) och idag chefredaktör för Expressen. Nybyggarkommissionen skriver avslutningsvis att riksdagen bör kunna besluta om samtliga 63 förslag under dess första arbetsår, och att man också förväntar sig att detta sker. Bostadsminister Stefan Attefall ställde sig positiv till Nybyggarkommissionens förslag.
–  Mycket av analysen och förslagen är saker som jag delar. Jag håller med om att det inte finns någon snabb lösning på de här problemen men den springande punkten är att få fram bostäder snabbare. Då handlar det om att ändra bullerregler och ha ett snabbare detaljplanarbete, säger Stefan Attefall.

Men att till exempel slopa bolånetaket är inget förslag som Attefall ställer sig bakom. Det gör inte heller socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Veronica Palm som var något mer skeptisk till de 63 förslagen. Under Nybyggarkommissionens presentation av förslagen inledde hon med att tacka kommissionen.
– Det är ett gediget arbete som kommissionen har gjort under en kort tid. Jag köper inte allt med hull och hår. Det finns en del som jag vill fila på men det är väl avvägt. Två saker som jag håller med om är att öka takten och dela risken, säger Veronica Palm.

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]