[ Annons ]

Nybro kommun kommer att avyttra ett fastighetspaket med bland annat 200 lägenheter, kommunhuset och kulturhuset Kristallen. Den sista mars röstade en oenig kommunstyrelse igenom beslutet.
Publicerat 3 april, 2014

Nybro kommun avyttrar fastighetspaket

Nybro kommun kommer att avyttra ett fastighetspaket med bland annat 200 lägenheter, kommunhuset och kulturhuset Kristallen. Den sista mars röstade en oenig kommunstyrelse igenom beslutet.

Efter en tids oenighet och dryftande röstade kommunstyrelsen i Nybro i slutet av mars slutligen igenom en försäljning av vissa av kommunens fastigheter. Vänsterpartiet motsatte sig affären medan Kristdemokraterna och Folkpartiet var för en försäljning, men helst ville minska antalet fastigheter i försäljningen. Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet var för förslaget i dess slutliga form.

[ Annons ]

De utvalda fastigheterna i paketet som nu ska läggas ut för anbud ska avyttras för att frigöra kapital till utvecklingsprojekt och nybyggnationer. Man vill även få in en utomstående aktör som är villig att bidra med utveckling på fastighetsmarknaden i den småländska kommunen.

En upphandlad fastighetsmäklare har i samarbete med kommunen valt ut de fastigheter som ska säljas. I paketet ingår cirka 200 lägenheter ur det kommunala bolaget NBAB:s bestånd, kommunhuset Balder, räddningstjänstens fastighet samt kulturhuset Kristallen. Planen är att de kommunala bolagen ska behålla sin andel av köpeskillingen.

Hur mycket intäkter affären kan tänkas generera är ännu inte känt, men på sin webbplats poängterar Nybro kommun att man enbart tänker sälja till rätt pris och till rätt köpare.

Processen fortsätter nu med att de berörda fastigheterna värderas och anbud inhämtas. Kommunen kommer att göra fastighetsekonomiska beräkningar och riskbedömningar av respektive fastighetsägare för att bedöma affärspotentialen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]