Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige. Foto: Fastighetsägarna
Publicerat 14 juni, 2022

Nya verktyg behövs för att vräka kriminella

Gör det enklare för fastighetsägare att vräka kriminella som bedriver brottslig verksamhet i lokaler. Det är huvudpunkten i en ny debattartikel av Fastighetsägarna.

Idag är det svårt för fastighetsägare att göra sig av med personer som använder lokalerna till brott, såsom knarkhandel, vapenförvaring och penningtvätt, och i värsta fall terrorförberedelser eller människohandel.

Det vill Fastighetsägarna ändra på. I en debattartikel som idag publiceras på Dagens Samhälle listar Fastighetsägarnas VD Anders Holmestig och chefsjuristen Marie Öhrström åtta punkter för att ge en ökad trygghet i samhället.

[ Annons ]

Framför allt vill de att en statlig utredning ska göras för att ändra hyreslagen och ge förutsättningar till att lättare säga upp kriminella lokalhyresgäster. Dessutom behövs effektiv samverkan mellan kommuner, myndigheter och fastighetsägare.

– Det är väldigt svårt för fastighetsägare att säga upp lokalhyresgäster. Svårt att bevisa att det är brottslighet och att bedriva en juridisk process. Dessutom kan man som fastighetsägare bli medansvarig för en del brottslighet som begås i lokalerna. Har man det straffrättsliga ansvaret tycker vi att man enklare ska kunna säga upp vid misstanke om kriminell verksamhet.

Hon anser att man borde ta till vara på potentialen hos fastighetsägare och utifrån den egna verksamhetens förutsättningar kunna bidra i kampen mot brottslighet i och omkring sina fastigheter. Precis som att man 2019 skärpte lagarna när det gäller att olovligen hyra ut bostadslägenheter bör man ta ett samlat grepp även kring lokalhyresgäster.

– Dagens regelverk är föråldrat och motsvarar inte dagens verklighet. Det behövs bättre juridiska verktyg för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Till exempel att kunna få tillträde lokaler och andra utrymmen där man misstänker att brott begås. Alla goda krafter behövs i kampen mot brott, säger Marie Öhrström.

Fastighetsägare är den enda aktör som bedriver verksamhet i allt från utsatta områden till stadskärnor och handelsplatser. Fastighetsägares kunskap om lägesbilden är ett viktigt bidrag i trygghetsskapande samverkan med polisen, socialtjänsten och andra aktörer i ett specifikt område.

– Ingen vill ju att kriminaliteten ska få fäste, så frågan är ju okontroversiell. Politikerna säger att de kraftfullt ska bekämpa den organiserade brottsligheten, och vända på alla stenar. Här har vi en sten som verkligen behöver vändas på, säger Marie Öhrström.

Bland de övriga punkterna på listan vill man att svartuthyrning av hyresrätter fortsatt ska bekämpas. Polisen behöver mer resurser och socialtjänstens kontroller av om det är ett lagligt kontrakt och vad hyran är innan bidrag betalas ut bör ökas. Man vill även förenkla för fastighetsägare att upptäcka och anmäla folkbokföringsbrott.

Därtill bör det bli enklare att ställa om användningen av lokaler, att avvika från detaljplan och att få tillstånd till uteserveringar och aktiviteter på gator och torg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]