[ Annons ]

Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 24 mars, 2020

Nya tillfälliga bestämmelser för regler kring årsstämmor

Fastighetsägarna gick under förra veckan ut med råd om hur bostadsrättsföreningar ska tänka kring årsstämmor under coronavirusets utbredning. Nu har kommer regeringen med förslag på tillfälliga bestämmelser för att råda bot på situationen.

Enligt ett utkast till lagrådsremiss som regeringen skickat på snabbremiss föreslår regeringen tillfälliga bestämmelser, detta för att minska antalet deltagare som närvarar på föreningsstämmorna och därmed minska risken för spridning av smittan.

[ Annons ]

Bland annat föreslås möjlighet till poströstning, samt nya regler kring vem som får anlitas som ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda.

– Det är jättebra att regeringen vidtar åtgärder och föreslår förändringar, annars skulle väldigt många föreningar ha fått problem, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna.

Han är dock inte helt nöjd och skulle helst velat se att bostadsföreningar fått möjlighet att skjuta upp stämman, eftersom det annars blir svårt för vissa medlemmar att få insyn och kunna ställa frågor.

– Det finns så klart möjlighet till digitala stämmor, men det ställer samtidigt stora krav på tekniken. Vi har begränsad erfarenhet av hur bra det har fungerat, utöver någon enstaka medlem som befunnit sig utomlands och deltagit via Skype, säger Johan Kleveland.

Om en förening ska hålla en digital stämma måste detta beslutas på själva stämman, vilket blir ett moment 22 eftersom personerna inte är på plats för röstningen. Dessutom kan ett digitalt årsmöte exkludera de personer man faktiskt försöker skydda, eftersom de äldre generellt är mindre tekniskt kunniga.

Frågan är hur föreningar ska resonera. Hur ska man gå till väga om man varken kan ordna en digital stämma eller skjuta upp den.

– Det är en viktig föreningsdemokratisk fråga. Vissa föreningar har en väldigt stor andel äldre medlemmar, så jag tycker att man, i den mån det är möjligt, bör skjuta alla stora och viktiga frågor på framtiden, tills dess att så många som möjligt kan delta, säger han.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]