[ Annons ]

För att minska bristen på studentbostäder har Akademiska Hus och Helsingkrona nation tagit initiativ till nya studentbostäder i Lund. Granne med Helsingkronagården - Helsingkrona nations nuvarande hus för studentboende - planeras ett nytt bostadshus för ytterligare cirka 120 studenter.
Publicerat 22 september, 2011

Nya studentbostäder i Lund

För att minska bristen på studentbostäder har Akademiska Hus och Helsingkrona nation tagit initiativ till nya studentbostäder i Lund. Granne med Helsingkronagården - Helsingkrona nations nuvarande hus för studentboende - planeras ett nytt bostadshus för ytterligare cirka 120 studenter.

Akademiska Hus och Helsingkrona nation har tagit fram ett koncept för kompletterande studentbostäder inom Lunds norra campus i anslutning till nationens befintliga anläggning på Tornavägen 3. Akademiska Hus kommer att avyttra mark till Helsingkrona nation i samband med planarbetet.

[ Annons ]

– Studentbostäder i detta läge tror vi är mycket intressant för studenterna och utvecklingen av studentbostäder stödjer den övergripande campusplan som Akademiska Hus tillsammans med Lunds universitet arbetar fram, säger Unni Sollbe, regiondirektör Akademiska Hus Syd.

Inför detaljplaneansökan, som lämnades in i juni, har löpande förankring skett tillsammans med stadsbyggnadskontoret och lantmäteriet. Det är viktigt för alla parter att bidra till att bristen på studentbostäder minskar, men också att stödja tanken om ett levande campus samt kommunens vilja att utveckla området kring kunskapsstråket.

– Vi har länge diskuterat möjligheten att utöka antalet studentbostäder och är mycket glada över att detta nu blir en realitet, säger Peter Runnerström, Proinspektor på Helsingkrona nation. Genom vår satsning på ytterligare ett hus kan vi från år 2015 erbjuda bostäder till drygt 320 studenter. Det ger oss en bredare bas både för vår egen verksamhet och för vårt deltagande i utvecklingen av campusområdet kring Lunds Tekniska Högskola och Ekonomicentrum tillsammans med övriga Tornanationer.

Det nya huset blir ett komplement bestående av en solitärbyggnad på campusområdet i anslutning till Helsingkrona nations redan befintliga studentbostadshus Helsingkronagården. Huset planeras att rymma ca 9-10 våningsplan och ett våningsplan kommer att innehålla 5-7 lägenheter för två eller tre studenter per lägenhet. I huset skapas även utrymme för café, servering och kontor samt lokaler för nationens aktiviteter. Planändringen kan ta ett par år vilket medför att inflyttning beräknas kunna ske till höstterminen 2015.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]