Foto: Shutterstock
Publicerat 5 juni, 2018

Nya spår i infrastrukturplan

I måndags presenterade regeringen den nya nationella infrastrukturplanen fram till 2029. Dryga 700 miljarder kronor ska det sammanlagt satsas.

Det handlar om den största järnvägssatsningen i modern tid, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth. Vilket alltså är ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet.

[ Annons ]

– Nu prioriteras äntligen de människor som reser klimatsmart. Vi gör denna satsning för att tågen ska kunna komma i tid i hela landet och fler ska kunna pendla hållbart till jobbet, säger klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin.

Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur, och det innebär enligt regeringen också betydande satsningar på sjöfart och väg.

För att kunna leverera detta satsas det 100 miljarder kronor mer än i förra planperioden. Totalt handlar det om 622,5 miljarder kronor, plus ett beräknat tillskott på 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

  • 125 miljarder kronor går till drift och underhåll av statliga järnvägar.
  • 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar.
  • 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.

Bland de namngivna planerna, vilket är objekt går loss på mer än 100 miljoner kronor, finns bland annat Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå som påbörjas under planperioden och att planen för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm kan påbörjas.

Det senare välkomnas av Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Stockholm.

– Att få fyrspårig järnväg hela sträckan till Uppsala underlättar arbetspendlingen i den idag sammanväxta regionen Stockholm-Uppsala. Det möjliggör också ökat bostadsbyggande och arbetsplatsetablering längs hela sträckan. Beräkningar har gjorts som visar på en potential om 70-100.000 nya bostäder längs den nya bansträckningen, säger Henrik Tufvesson.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]