Foto: Shutterstock.
Publicerat 26 juni, 2017

Nya skatteregler riskerar att slå hårt mot fastighetsbolag

När bolagsskatten sänks är det minskade avdragsmöjligheter för räntor som ska finansiera förändringen. Det riskerar att slå hårt mot fastighetsbolagen, menar Fastighetsägarnas skattejurist Ulla Werkell.

Bolagsskatten ska sänkas från 22 till 20 procent. För att finansiera sänkningen presenterade regeringen i tisdags en promemoria med förslag på nya skatteregler för ränteavdrag. I promemorian föreslås att ränteavdragen i bolagssektorn ska begränsas i enlighet med det EU-direktiv som ligger till grund för förändringen. Men det förslag som presenteras av regeringen skulle få stora konsekvenser för fastighetssektorn menar Fastighetsägarna Sveriges skattejurist Ulla Werkell.

[ Annons ]

– Regeringen har valt det tuffaste alternativet till skillnad från en rad andra länder i Europa. Det betyder att vi i Sverige får både strängare och mindre förmånliga regler, vilket kommer vara en nackdel för svenska företag och dessutom göra det svårare att locka internationella investerare, säger Ulla Werkell.

Förslaget innebär att avdragsrätten för räntor över vissa nivåer slopas. Enligt regeringens huvudalternativ, ebit-regeln, får avdraget uppgå till maximalt 35 procent av rörelseresultatet.

Det andra alternativet är ebitda-regeln, där avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av rörelseresultatet före avskrivningar.

– Det kan bli oerhört stora skillnader i skatt för företagen, säger Ulla Werkell.

Förslaget riskerar dessutom att ge negativa effekter på bostadsbyggandet i landet och att bli ett hinder för renoveringar av miljonprogrammet.

– Förslagen innebär kraftigt ökade kostnader för bolagen eftersom kostnaderna för räntor inte längre hanteras som andra kostnader. Nu har vi ett extremt lågt ränteläge, men så fort de går upp kommer effekterna bli stora, framförallt för små och medelstora företag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Här kan du läsa mer om regeringens förslag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]