Foto: Jennifer Nemie
Publicerat 7 oktober, 2011

Nya signaler om hissdörr

Många hissar återstår att åtgärda enligt föreskrifterna till EUs hissdirektiv. Men nu signalerar Boverket lättnader i bedömningen av korgdörr kontra ljusridå. Förr eller senare måste hissen moderniseras. Det blir lätt en onödigt dyr affär.

I somras signalerade Boverket lättnader i den svenska tillämpningen av EUs hissdirektiv. I korthet innebär det att en besiktning ska kunna godkänna inte bara korgdörrar utan även andra tekniska lösningar som skyddar mot klämrisk, som fotoceller och ljusridåer.

[ Annons ]

Det bekräftas av Anders Sjelvgren, chef för Enheten för byggregler på Boverket.

– I början var vår uppfattning att det inte var så stor skillnad i kostnad mellan fotocell och korgdörr.  Men i ljuset av ett antal fall där installationen visat sig bli mycket kostsamt för fastighetsägare har vi förstått att det i vissa fall kan vara det. Förhållandet kan också ha ändrats över tiden.

En dörr är  alltid att föredra eftersom den ger ett helt annat skydd.”
ROGER BETZÈN

Skrivelsen i tillämpningsföreskrifterna om att skillnad i kostnad inte ska åberopas i valet mellan korgdörr och fotocell försvinner. Men Anders Sjelvgren är noga med att påpeka att det inte innebär att det alltid är fritt fram att välja fotoceller.

– Det får bedömas från fall till fall av byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Tidigare har kraven tolkats väldigt strikt av besiktningsbranschen, som så gott så ute­slutande ställt krav på korgdörrar. En för fastighetsägaren dyrare lösning.

– Vi har arbetat med frågan gentemot myndigheter under året och kommer fortsättningsvis att följa frågan noga och informera mer så snart något nytt dyker upp, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna . Dock kan vi redan nu konstatera att det är kort om tid kvar för åtgärder på berörda hissar. Därför bör  tidsgränsen förlängas med ett antal år för att inte driva på kostnaderna.

Efter en tid syns många skador på de nya dörrarna (bilden till höger).

Roger Betzén på företaget Hisselektronik som säljer både dörrar och ljusridåer är inte odelat förtjust i om det skulle bli lättare att få andra tekniska lösningar som skyddar mot klämrisk än dörrar godkända.

– En dörr är alltid att föredra eftersom den ger ett helt annat skydd. Bara i mycket speciella fall tycker jag att man ska välja en ljusridå – då absolut inte av kostnadsskäl. Dessutom blir det nog inte så mycket billigare över tid, eftersom det blir en hel del jour­utryckningar med ljusridå.

Det är bråttom, den 31 december 2012 ska alla hissar som finns i arbetslokaler vara åtgärdade. Många hissar är i dag inte åtgärdade. De omfattande kraven i kombination med den relativt tajta tidsramen, som gör det till säljarens marknad, gör att många fastighetsägare drabbas av höga kostnader.

I botten  ligger det europeiska hissdirektivet, som anger minimi­kraven för säkerhet, installationer, underhåll. Tillämpningen av direktivet skiljer mellan EU-länderna. Den svenska tillämpningen hittas i  Boverkets författningssamling BFS 2011:12 H 12.

Tolkar man regelverket strikt så är det olika krav på hissar i arbetslokaler och i bostadshus.  Och en byggnad räknas som arbetslokal om mer är 50 procent av den används för arbete. Medan det inte finns någon angiven bortre gräns för bostadshissar. Däremot ska även hissar i bostadshus förses med korgdörrar vid mer omfattande ombyggnader eller förändringar, till exempel vid utbyte av maskineri, styrsystem, hisskorgar och viss inredning.

Men även Arbetsmiljöverkets regler har betydelse. Efter den 1 juli 2007 är det inte längre tillåtet att transportera skrymmande gods i hissar som saknar korgdörr. Till exempel i det fall då bygg-, flytt- eller städfirmor transporterar skrymmande gods i hissarna. Då blir det definitionsmässigt – om än tillfälligt – arbetslokal. Och enligt reglerna måste alltså en anordning – inre hissdörr – installeras så att inget skrymmande gods kan komma åt hisschaktet och fastna, och därmed kunna orsaka olyckor.

Boverkets föreskrift H10
Alla hissar i arbets­lokaler förses med en innerdörr i hisskorgen senast den 31/12 2012.
Vid förändring eller byte av hissens styrsystem, apparatskåp, maskineri och vid byte eller förändring av hisskorgens inredning måste ett antal säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
• Manöverorgan ska handikapp­anpassas.
• Korgdörr ska monteras.
• Tvåvägs nödtelefon med 24 timmars service.
• Godkänd belysning och nödbelysning i hisskorgen.
• Petsäkra lås/dörrkontakter på våningsplanen.
• Anordning för evakuering.
• Räddningsutrymme i schaktgrop och topp.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]