[ Annons ]

Mirum-Gallerian är byggd 1966 och renoverades och byggdes ut 2009–2010 från ett 40-tal till cirka hundra butiker. Foto: Hans Wretling
Publicerat 12 januari, 2016

Nya satsningar på sviktande handel

Handeln kämpar med vakanser men nya satsningar ska vända trenden. Samtidigt blomstrar stadens bostadsmarknad.

Tendensen på hyresmarknaden just nu är att kunder som söker kontorslokaler är väl insatta och vet vad de letar efter. De är pålästa om lokalers effektivitet, flexibilitet och de vill gärna att de ska vara utformade utifrån ett tänkt arbetssätt. Kunden vill att lokalen ska spegla företagets affärsidé och att den ska vara en attraktiv arbetsplats som gärna ”sticker ut”. Lokalen ska ha ett bra skyltläge och nära kommunikationer, gärna med en hög teknisk standard. Finns det ett bra lunchutbud, tränings­möjligheter med mera i lokalens närhet är det ingen nackdel. Hyresnivån för ett modernt kontor i bästa läge bedöms ligga inom intervallet 1 500–1 900 kronor per kvadrat­meter och år.

[ Annons ]

Just nu kämpar handeln i Norrköping, både i city och i de externa handelsområdena, med vakanser. De stora externhandelsområden är Ingelsta Shopping (som ägs av Eurocommercial) och Mirum galleria (som ägs av Olav Thon-gruppen). Mirum-
Gallerian är byggd 1966 och renoverades och byggdes ut 2009–2010 från ett 40-tal till cirka hundra butiker. Just nu kämpar gallerian med vakanta lokaler. Ingelsta Shopping har också sina rötter i 1960-talet och byggdes ut för cirka fem år sedan. Nu vill Eurocommercial åter igen bygga ut handelsplatsen.

I centrum ligger galleriorna Linden, Spiralen och Domino med drygt ett 140-tal butiker. För att få vakanta ytor uthyrda har Lundbergs (som äger Spiralen) valt att hyra ut lokaler till sex myndigheter.

Efterfrågan på bostäder ökar stadigt och nyproduktionen har kommit igång på allvar. En tydlig signal är att både stora och små aktörer i Norrköping är på gång att sätta spaden i marken, bland annat det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder samt l e Lundberg, hsb, ncc, Riksbyggen och lokala ed bygg.

I Norrköping är den störste fastighetsägaren Hyresbostäder med cirka 9 500 lägenheter. De största privata hyresvärdarna är Heimstaden, Lundbergs, Rikshem, Eklöf Fastigheter, hsb och Östgötaporten. Östgötaporten fortsätter utöka sitt fastighetsbestånd i staden genom att köpa ytterligare sju fastigheter av Vissland Invest. Köpet har genomförts till ett underliggande fastighetsvärde om 261 miljoner kronor och cirka 8?700 kronor per kvadratmeter och år.

Norrköping är just nu en attraktiv stad att investera i. På den kommersiella fastighetsmarknaden är Lundbergs, Klövern, Hyresbostäder, Olav Thon-
Gruppen, Corallen (Castellum), Diligentia, Eurocommercial och Magnentus stora fastighetsägare. Under april i år offentliggjordes en affär mellan Corallen och Heimstaden, där Corallen köper 50 procent av Heimstadens renodlade lokalfastigheter. Corallen köper tolv kontorsfastigheter och en logistikfastighet i Norrköping.

Bostadspriserna fortsätter att öka och förväntningarna på Ost-länken med höghastighetståg påverkar hela staden. För att fortsätta locka framgångsrika företag krävs att många faktorer samspelar. Det måste finnas bra personal med passande utbildning, bra skolor och förskolor med framåtsträvande lärare, bra kommunikationer, stadens utbud av fritidsaktiviteter och kultur måste vara inbjudande och slutligen måste det finnas bostäder. En kombination av detta ger bra förutsättningar för näringslivet.

Elenore Pellams
NAI Svefa

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]