[ Annons ]

Det ska bli tydligare vem som ska göra vad, vilket underlättar det tidiga samarbetet i projektering och produktion, och förebygger olyckor och ohälsa. Foto: Scandinav
Publicerat 15 november, 2023

Nya säkerhetsregler i byggnadsprojekt

Det är ofta risk för både olyckor och ohälsa under bygg- och anläggningsarbete. För att öka säkerheten kommer nya regler att införas från och med 2025.

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. Med den nya föreskriften blir ansvaret och uppgifterna för arbetsmiljöarbetet i ett byggnads- eller anläggningsprojekt tydligare och lättare att ta till sig.

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både byggnads- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Vi behöver komma bort från ”löses-på-plats” eftersom det kan leda till arbetsmiljörisker för dem som ska utföra arbetet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

[ Annons ]

Reglerna gäller dels när byggprojekt planeras, projekteras och utförs, men även när man projekterar för nybyggnation eller ombyggnation av arbetsplatser – både för arbetsmiljön i byggnaden/anläggningen och för arbeten som ska utföras i anslutning till dem.

De aktörer föreskriften vänder sig till är byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Till gruppen projektörer räknas arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar i projektering.

De nya reglerna innebär bland annat att alla aktörer ska arbeta metodiskt enligt grundprinciperna för att förebygga arbetsmiljörisker. Det betyder att man arbetar med riskerna i en bestämd ordning genom att identifiera, undvika och bedöma riskerna för att sedan åtgärda dem.

Med de nya reglerna blir det tydligare för alla aktörer att veta vad som krävs för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Reglerna kan vara ett stöd för byggherren att få in de underlag som behövs för att välja lämpliga aktörer.

–Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet, säger Agneta Axelsson.

Den nya föreskriften ställer också krav på rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt. På så vis blir det lättare att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

– När man har ordning och reda i sina arbetsprocesser så blir det lättare att komma i gång med byggprojektet på ett effektivt sätt. Det kan också underlätta uppföljningar av till exempel tidsplanerna. Med tydliga rutiner i de tidiga skedena kan man minska effekterna av störningar, säger Agneta Axelsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]