Foto: Shutterstock
Publicerat 11 december, 2015

Nya riktlinjer ska förhindra korruption

Institutet Mot Mutor har tillsammans med medlemsföretagen i byggbranschen tagit fram nya riktlinjer för vad som ska betecknas som en muta. Syftet är att tydliggöra vad som gäller mellan leverantörer och beställare inom den offentliga bygg- och fastighetssektorn.

De nya riktlinjerna är en överenskommelse som tagits fram av representanter från Byggherrarna, JM, NCC, Peab, Skanska, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Byggindustrier och Veidekke Sverige med stöd av Institutet Mot Mutor.

[ Annons ]

Överenskommelsen ska ge praktisk hjälp och vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Riktlinjerna har tagits fram för att möta kravet från omvärlden om ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.

– Gränsen för vad som betecknas som muta eller korruption måste tydliggöras. Att byggbranschen nu enats om enhetliga riktlinjer som tydliggör detta kommer att underlätta arbetet med att förebygga förekomst av mutor och korruption, det säger Helena Sundén, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i ett pressmeddelande.

Läs överenskommelsen i sin helhet här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]