[ Annons ]

Publicerat 20 november, 2015

Nya regler ska snabba på bredbandsutbyggnaden

Regeringen vill genomföra lagändringar för att kraftigt minska kostnaderna för att lägga ut nytt bredband. På Fastighetsägarna gläds man åt att man fått gehör för invändningar i det ursprungliga förslaget.

Bredbandsutrullningen går inte så snabbt som önskat. Enligt Internetstiftelsens senaste rapport har bara 61 procent av Sveriges befolkning tillgång till snabbt internet på 100 mb per sekund. Regeringens mål är att 90 procent ska så snabb uppkoppling 2020.

[ Annons ]

Det är utifrån den bakgrunden regeringen beslutat att skicka en lagrådsremiss om ändringar i flera lagar. Viktigast är att minska grävkostnaderna, som idag  står för mellan 75 och 95 procent av kostnaderna.

Ett sätt är att får fler ska dela på grävkostnaderna. Grävs det exempelvis för att bygga avlopp kan en annan entreprenör använda rören för fiber. Därför ska bredbandsbolagen i förväg få bättre kännedom om nya anläggningsprojekt.

Rikard Silverfur, Näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, gläds åt att regeringen hörsammat organisationens invändningar på det ursprungliga förslaget. Den ursprungliga skrivelsen om att tvinga ägare av byggnader att acceptera att tredje part ges tillträde till byggnaden för en bredbandsdragning har tagits bort.

– Vi har absolut inget emot bredband. Tvärtom. Det är såklart glädjande att regeringen kommit på bättre tankar. Enligt vår bedömning hade det inneburit ett stort ingrepp i äganderätten att tvinga på bredband, vilket vi påpekade i vårt remissvar. En bedömning som nu alltså även regeringen gör, säger Rikard Silverfur.

Däremot ska det, på samma sätt som i marken,  ges tillträde till befintliga nät i byggnader. Det medges dock undantag förutsatt att det befintliga nätet har hög kapacitet på objektiva, öppet redovisade, proportionella och icke-diskriminerande villkor.

Regeringen föreslår även att bredbandsanslutning ska bli ett nytt väsentligt tekniskt egenskapskrav för byggnader i Plan- och bygglagen.

– Nu är det dock mycket ovanligt att nya byggnader byggs utan förberedelse för bredbandsanslutning, så extrakravet har förmodligen ringa påverkan på hur vi bygger. Vi är ändå frågande till att regeringen väljer att betrakta bredbandsanslutning som en lika viktig fråga som till exempel säkerhet mot brand, bärförmåga, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Det finns till exempel inget krav på elanslutning i PBL, men krav på bredbandsanslutning ska tydligen finnas, säger Rikard Silverfur.

De nya lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]