Nu föreslås ändrade regler för uthyrning av privatbostäder. Redan i januari 2013 kan de nya reglerna träda i kraft.
Publicerat 23 april, 2012

Nya regler för privatuthyrning kan bli verklighet nästa år

Nu föreslås ändrade regler för uthyrning av privatbostäder. Redan i januari 2013 kan de nya reglerna träda i kraft.

I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås en lagändring som ska få privatpersoner att i större utsträckning hyra ut den egna bostaden under tid då man själv inte behöver nyttja den.

[ Annons ]

Med förändringarna vill man öka utbudet av bostäder genom att bättre utnyttja det befintliga bostadsbeståndet.

I förslaget finns en helt ny lag för när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ägarlägenhet, villa eller annat boende. En särskild regel för hyressättningen ska medge att hyran alltid kan täcka innehavarens kostnader för bostaden samt att avtalen är begränsade till högst två år, men med möjlighet till förlängning. I de nya reglerna ges både hyresgäst och hyresvärd rätt till en månads uppsägningstid.

Det föreslås även en ändring av bostadsrättslagen som ger en bostadsrättsägare möjlighet att hyra ut sin lägenhet under fyra år utan att behöva ange något skäl.

Justitiedepartementet förslår att den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]