Foto: Shutterstock.
Publicerat 25 november, 2016

Nya regler för byggnaders energianvändning

Boverket har tagit fram nya regler för att förtydliga hur en byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån ett normalt brukande.

Boverkets nya regler ska användas av energiexperter för att bestämma energiprestandan i en energideklaration.

[ Annons ]

Bakgrunden till de nya reglerna är en anmälan som inkommit till EU-kommissionen om att Sverige inte implementerat direktivet om byggnaders energiprestanda på rätt sätt.

Men enligt Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, blir det rent praktiskt små förändringar i själva bygglovsförfarandet vid nybyggnation. Till exempel vid bygglovsprövningen och när kommunen ska ge slutbesked.

– Verifiering av energiprestanda har tidigare redan gjorts eftersom det angetts i kontrollplanen. Nu blir det dock ett explicit krav på verifiering i BBR och att energiprestandan vid verifiering ska bestämmas enligt BEN. Det som var viktigt för den fortsatta resan mot bättre kvalitet i byggandet var att Boverket hörsammade branschen och behöll det allmänna rådet i BBR om att verifieringen bör ske genom mätning, säger Rikard Silverfur.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]