[ Annons ]

Bild: Bau.
Publicerat 5 november, 2020

Nya planer för ett tryggare Solna

Tre stadsdelar runt Solna stationsområde kopplas samman, och får sällskap av bostäder, förskola och ett nytt torg. Det hoppas Solna stad ska göra området tryggare och mer levande.

Enligt det nya planförslaget kopplas stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund samman genom att delar av spårområdet däckas över. Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata utmed spåren vilket innebär att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt stärks platsens betydelse som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare flöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

– Området kring Solna station utvecklas till tryggare, mer levande och tillgänglig plats, med ett nytt stationstorg, nya bostäder, förskola och arbetsplatser. Samtidigt länkar vi samman stadsdelarna Hagalund, Arenastaden och Frösunda kring en allt viktigare knutpunkt för kollektivtrafik och bidrar till ett mer sammanhållet Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

[ Annons ]

Planförslaget möjliggöra cirka 170 nya bostäder, möjlighet till förskola och LSS-boende samt nya arbetsplatser på cirka hundratusen kvadratmeter. Med lokaler i gatuplan för till exempel service, caféer eller restauranger skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]