Installationen Utomhusverket på ArkDes i Stockholm. Foto: Jonas Malmström
Publicerat 15 juni, 2021

Nya möten på central ö

Installationen Utomhusverket på ArkDes i Stockholm i sommar är tänkt både som en hyllning till det offentliga rummet och en experimentverkstad.

Bakom står Rotterdambaserade Studio Ossidiana, grundad av Alessandra Covini och Giovanni Bellotti, som sedan 2015 skapat liknande scener på andra håll i världen. Från den 4 juni bjuds besökarna in för att tillsammans (åter)skapa ett offentligt rum, efter den långa tid vi har tvingats hålla oss borta från att mötas. Här ska det bli olika typer av aktiviteter, allt från poesiläsning till yogaklasser. Men det viktigaste värdet tillförs av besökarna själva.

Utställningskurator James Taylor-Foster menar att offentliga platser är något som ofta ignoreras i Sverige. Med Utomhusverket vill han och ArkDes få oss att tänka om och tänka nytt. Utomhusverket är resultatet när arkitekter och designers får fritt spelrum för sin fantasi.

[ Annons ]

– Det här är ett experiment. Vi kommer bara, let it be, och se vad folk gör med det, säger James Taylor-Foster.

FAKTA:

 • Design: Studio Ossidiana       
 • Installation: Nord Skateparks
 • Plats: Exercisplan på Skeppsholmen
 • En poäng med Utomhusverket är att aktivera omgivningen. Museiön Skeppsholmen ligger nästan mitt i Stockholm, men upplevs ofta som en avkrok. Nu hoppas ArkDes locka helt nya besökare.
 • Här skapas växtlighet för fåglar och olika installationer arrangeras för att passa deras flyttmönster. Ett stort solur finns också, med en plats åt norr där besökaren själv kan skapa skuggan.
 • Här ska även finnas plats för offentliga samlingar. ArkDes har bjudit in föreningar för olika typer av aktiviteter, som fågelskådning, bokcirklar, poesiuppläsningar och konserter.
 • I mitten av installationen skapas en damm med en liten ö. Här finns vass och andra vattenväxter. Dammen skapar på så sätt sitt eget ekosystem. Här ska fåglar kunna simma, barn leka och trötta stadsflanörer kunna svalka varma fötter.
 • Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, enligt James Taylor-Foster. Det är en del av tanken. Det offentliga rummet är sällan skyddat från vädrets makter.
 • Utomhusverket och Studio Ossidiana använder ljusa färger, som rosa, grönt och gult. Färger vi är välbekanta med från många byggnader, men som mindre ofta används på offentliga platser.
 • Allt ska kunna användas. Skateboardåkaren ska kunna åka bräda, yoga-klassen ska hitta sitt hörn och barn ska upptäcka nya lekplatser.
 • Användningen av det offentliga rummet handlar om förhandling mellan grupper. ”Det kan bli rörigt och stökigt, men det är inte nödvändigtvis något dåligt”, säger James Taylor-Foster.
 • Många objekt, som exempelvis möblerna, skapas av terrazzo med experimentell design som testar gränserna för vad som kan göras med cement. Hela installationen kan användas av besökaren som är fri att flytta runt, gräva och upptäcka.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]