Bild: Tengbom
Publicerat 20 november, 2015

Nya Linnéuniversitetet – största bygget sedan Ölandsbron

Nu har nya Linnéuniversitetet fått klartecken att byggas. Det blir ett av Sveriges största högskoleprojekt.

Linnéuniversitetet har länge haft en önskan att samla sina utbildningslokaler i Kalmar till gemensamma lokaler på Universitetskajen. Nu är det alltså klart. Det  nya Linnéuniversitetet som Tengbom arkitekter ritat har fått klartecken att byggas av Kalmar kommun. Visionen är ett stadsintegrerat universitet och en ny attraktiv mötesplats i staden.

[ Annons ]

Förutom att vara ett av Sveriges största högskoleprojekt blir det även det största statliga byggprojektet i Kalmar sedan Ölandsbron i början av sjuttiotalet.

– Vår ambition är att förändra och förhöja platsen. Vi vill skapa nya mötesplatser i staden, både mellan studenter och Kalmarbor. Vår vision har varit en snäcka med en pärla i, där Snäckan, som är en lite mer robust tegelbyggnad omger portalbyggnaden Pärlan som byggs i de klassiska småländska materialen trä och glas. Portalbyggnaden inrymmer information, bibliotek och café och kommer att bli en fin mötesplats, säger Linda Camara på Tengbom arkitekter, som är ansvarig arkitekt tillsammans med Krister Bjurström för den östra delen av det nya Linnéuniversitetet.

En av utgångspunkterna för gestaltningen har varit att skapa flexibla byggnader med hållbara material som åldras vackert över tid. Det nya universitetet ska tåla ombyggnader, både material-, plan- och strukturmässigt. Inspirationen har bland annat hämtats från Carl von Linné, vilket även kommer att synas interiört där varje våningsplan föreslås få ett tema från Linnés resor i Sverige.

Sveafastigheter kommer att äga lokalerna.

Eric Bergström säger:
”Det är mycket glädjande för alla parter att projektet, som vi har arbetat aktivt med under flera års tid, nu kommer att genomföras. Vi är glada åt att kunna utveckla ändamålsenliga lokaler åt Linnéuniversitetet och ser fram emot det fortsatta samarbetet. Utformningen av området och de nya lokalerna kommer att gynna forskning och utbildning, vilket även bidrar till tillväxten i regionen, säger Eric Bergström, partner på Sveafastigheter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]