Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna. Foto: Magnus Glans
Publicerat 21 augusti, 2023

Nya Ledtidsindexet ska inspirera kommuner

Onsdagen den 23 augusti lanseras Nationellt Ledtidsindex. Det är första gången som det görs en sammanställning av läget för detaljplane- och bygglovsprocesserna i landets kommuner.

Inte minst har den kraftiga nedgången i byggande gjort det än tydligare att något måste göras åt dagens långa plan- och tillståndsprocesser som fördyrar byggandet. Det har från flera håll påpekats hur ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning blivit allt längre. Men det har saknats en sammanställning. Den luckan ska nationellt Nationellt ledtidsindex täppa igen.

Rapporten har genomförts av konsultfirman Arkwright på uppdrag av Initiativet Bygg i Tid, Byggföretagen och Fastighetsägarna Sverige. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, har deltagit för Fastighetsägarna Sveriges räkning:

[ Annons ]

Vad går det nya nationella ledtidsindexet ut på?

– Det handlar om något så enkelt och centralt som att mäta hur effektivt kommunernas arbete bedrivs och resurser används, i det här fallet avseende totala ledtider för detaljplaner och bygglov. 

Vilka kommuner som är vinnare avslöjas först på onsdag. Men, utan att avslöja vilka, var det något som överraskade?

 – Att kommunerna i så liten utsträckning mätt för att kunna bedriva ett förbättringsarbete överraskar förstås, men det hoppas vi kunna förändra med ett nytt ledtidsindex. På plussidan finns naturligtvis de många kommuner och enskilda tjänstepersoner som engagerat och med den politiska ledningens stöd redan har strategier för att korta tiderna.

Vilken påverkan hoppas du att ledtidsindexet kan få?

 – Vi hoppas det ska inspirera fler kommuner att förbättra sitt arbete för att korta ledtiderna. Det påverkar möjligheterna att pressa kostnader i kalkylerna. I takt med att bostadsbyggandet minskat har flera kommuner vänt sig direkt till oss och frågat hur de kan bidra från sitt håll. Genom Nationellt Ledtidsindex besvaras frågan delvis.   

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]