Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 22 november, 2022

Nya krav vid inhyrning

I och med de nya reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) skärps också kraven för arbetsgivarens möjligheter att hyra in personal enligt lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022.

Enligt de nya reglerna, ska en anställd hos ett bemanningsföretag som varit uthyrd och placerad vid en och samma driftsenhet hos ett kundföretag i minst 24 månader under en period om 36 månader, få erbjudande om en tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Nu ställs alltså helt nya krav på hur en arbetsgivare väljer att bemanna sin verksamhet. I praktiken får detta sitt verkliga genomslag först om ungefär 24 månader. Men redan nu behöver arbetsgivare planera för detta för att kunna efterleva det nya regelverket.

[ Annons ]

När de 24 månaderna passeras ska kundföretaget erbjuda en tillsvidareanställning. Accepterar arbetstagaren, upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan någon uppsägningstid eller övrig åtgärd från den anställde. Det blir förstås en förhandlingsfråga om vilka anställningsvillkor och lön som ska gälla i den nya anställningen, och ingen anställningstid tas med från tiden som den anställde hade i sitt bemanningsuppdrag.

Tackar den anställde i stället nej till erbjudandet om tillsvidareanställning, kan uthyrningen fortsätta på samma sätt som tidigare utan begränsning i tiden.

Som alternativ till erbjudande om anställning kan kundföretaget erbjuda en ersättning till den aktuella bemanningsanställde, motsvarande två månadslöner utifrån den aktuella lönen som bemanningsföretaget betalar. Även i detta fall, kan en uthyrning fortsätta på samma sätt som tidigare, utan begränsning i tiden.

En viktig fråga i sammanhanget blir även att klargöra när det handlar om uthyrning i lagens bemärkelse. Man behöver ha klart för sig redan från början om det handlar om en bemanningsuthyrning. Är det så att kundföretaget till exempel står för arbetsledning, bedömning av prestation och eventuella arbetsredskap, eller är den inhyrda resursen snarare en självständig konsult, som inhyraren inte direkt arbetsleder utan förlitar sig på personens specialistkunskap inom ett särskilt område? Vid osäkerheter kring detta rekommenderas att rådgöra med juridisk expertis, om man som arbetsgivare har behov av längre uppdrag från personal som inte anställs direkt av företaget.

Karl Engman, förhandlare/rådgivare Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]