[ Annons ]

Kravet på ackreditering av dem som upprättar energideklarationer för byggnader avskaffas. Istället införs krav på personcertifiering. De nya reglerna innebär att alla personer som arbetar med energideklarationer ska ha särskild kompetens. Det beslutade regeringen på regeringssammanträdandet i förra veckan.
Publicerat 14 oktober, 2013

Nya krav på upprättare av energideklarationer

Kravet på ackreditering av dem som upprättar energideklarationer för byggnader avskaffas. Istället införs krav på personcertifiering. De nya reglerna innebär att alla personer som arbetar med energideklarationer ska ha särskild kompetens. Det beslutade regeringen på regeringssammanträdandet i förra veckan.

För att få göra energideklarationer åt byggnadsägare krävs särskild sakkunskap. Hittills har det krävts att företaget eller den person som gör energideklarationen är ackrediterat som kontrollorgan. Detta har inneburit att det ackrediterade kontrollorganet har varit ansvarigt för hela upprättandet av energideklarationen, men det har inte ställts några krav på kompetens för de personer som utför besiktningar i samband med energideklarationen. Nu har regeringen beslutat att avskaffa kravet på ackreditering och istället införa nya regler om att samtliga personer som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. På Fastighetsägarna är man positiva till beslutet.

[ Annons ]

– Vi anser att det är en bra utveckling. Det ska inte behövas både livrem och hängslen när det gäller energideklarationerna, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Enligt Yogesh Kumar kommer systemet därmed mer likna andra kontroller som utförs enligt plan- och bygglagen.
– Det kommer att krävas av den sökande att dokumentera sina kunskaper genom skriftligt prov och förhoppningsvis leder detta till bättre kompetens hos energiexperter och därmed bättre kvalitet i energideklarationer. Det finns också förhoppning om att fler skaffar personcertifiering som i sin tur leder till bättre konkurrens samt att en myndighetsfunktion (SWEDAC) upphör, det vill säga ackreditering av företag för energideklarationer. Jag hoppas verkligen att kvalitet i energideklarationer blir bättre samt leder till mer konkurrenskraftiga priser, säger Yogesh Kumar.

För att certifieras kommer personen behöva uppfylla vissa kunskapskrav, ha en viss grundutbildning och erfarenhet samt bedömas som lämplig. Certifieringen utförs av särskilda certifieringsorgan. De nya reglerna om personcertifiering träder i kraft den 1 januari 2014. Genom en övergångsbestämmelse införs en omställningsperiod på sex månader så att ett företag eller en person kan upprätta energideklarationer tom juni 2014 med stöd av en tidigare ackreditering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]