I Hyllie, vid nya Malmömässan, planeras en strykjärnsformad kontorsbyggnad som ska bli tio våningar och ha 400 arbetsplatser.
Publicerat 20 maj, 2016

Nya kontorsprojekt håller tillbaka hyrorna

Malmö har trots hög arbetslöshet ett näringsliv som växer. Många nya etableringar inom både handel och kontor leder till ökad konkurrens och svårighet att höja hyror.

Näringsliv: Malmö dras fortfarande med hög arbetslöshet, men det noteras en långsiktigt positiv utveckling inom bland annat företagstjänster, it och handel. Stora infrastruktursatsningar som Öresundsbron och Citytunneln har bidragit till den positiva utvecklingen.

[ Annons ]

Malmö satsar på att bli en evenemangsstad, något som är tydligt med projekt som Malmö Live, och som syns i den höga aktiviteten på hotellmarknaden.

Kontor: Det är stort fokus kring Universitetsholmen/Centralstationen (CBD) och i Hyllie, områden med goda förutsättningarna att uppfylla hyresgästernas önskemål om moderna, flexibla och miljöcertifierade lokaler i kommunikationsnära lägen.

Projektaktiviteten har hållit tillbaka hyrorna. Nyproduktionen medför också risker för det äldre beståndet som bedöms få det allt svårare att hävda sig gentemot de moderna lokalerna, något som kan leda till pressade hyresnivåer och fler vakanser.

Hyllie ses nu som en mer attraktiv delmarknad än Västra hamnen. Framöver kommer Nyhamnen att vara ett attraktivt omvandlingsområde.

Handel: Butiksmarknaden har under de senaste åren varit svag, särskilt i centrum som upplever stor konkurrens från ny-, om- och tillbyggda köpcentrum och ändrade konsumtionsmönster.

Det finns tecken på återhämtning med färre vakanser längs med shoppingstråken. Många uthyrningar har avsett caféer och restauranger vilket kanske är ett tecken på att en allt större andel av vår konsumtion går
till nöjen och upplevelser.

Det sker fortsatt stora investeringar i stadens köpcentrum och gallerior. Konkurrensen om nyetableringar är hög.

Bostäder: Befolkningen i Malmö växer kraftigt, en utveckling som väntas hålla i sig under kommande år. För att möta denna tillväxt bedöms det krävas minst 4 000 bostäder per år fram till 2019.

Till de stora utbyggnadsområdena hör bland annat Hamnen och Hyllie. Kommunala MKB och många privata aktörer har skruvat upp produktionstakten betydligt.

Intresset för om- och nybildningar av bostadsrättsföreningar har ökat, men förvaltande bolag är fortfarande den största köparkategorin.

Investeringsmarknad: Fastigheter är fortsatt attraktiva investeringsobjekt. Intresset för bostäder är stort, även i något sämre lägen.

Investeringarna sker till stor del kring CBD och i Hyllie, en delmarknad som nu på allvar har etablerat sig hos investerare och hyresgäster, och där vi ser direktavkastningskrav på samma nivåer som i centrala Malmö.

Den goda efterfrågan bedöms hålla i sig under 2016 med viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav.

Thomas Green, NAI Svefa

 

”Vi bygger först när vi har hyresgäster”

– Att hyresutvecklingen är måttlig i Malmö handlar om tillgång och efterfrågan. Det byggs helt enkelt många nya kontor här, säger Anders Kjellin, regionchef Öresund Vasakronan.

Han konstaterar att Malmö stad till skillnad från exempelvis Göteborg sålt mycket mark, men att bygg- och fastighetsbolagen som verkar i Malmö trots alla nya projekt fått det mesta uthyrt.

Vasakronan har inga kontor i Hyllie men äger mark för byggnation med en byggrätt för cirka 10 000 kvadratmeter kontor och handel.

– Vi kommer inte att bygga förrän vi har hyresgäster. Vi bygger inte på spekulation, säger Anders Kjellin.

I hans ögon är Hyllie ett bra val för etableringar av flera skäl:

– Suveräna kommunikationer, bra service och närheten till köpcentra, till arenan och till mässan.

För knappt tre år sedan tog Vasakronan över NCC:s del av köpcentret Triangeln. Det finns för nuvarande ett fåtal outhyrda ytor lokaler kvar där. Anders Kjellin anser att retail i Malmö är överetablerat.

– Det har tillkommit mycket ny handelsyta i Malmö de senaste åren och det lär dröja länge innan det byggs mer i större skala.

David Grossman

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]