Helsingborgshems och Hyresgästföreningens hyresförhandling om 2013 års hyror är nu klar. Överenskommelsen gäller från och med 1 februari 2013 och innebär en hyreshöjning på mellan 0 – 2,75 %, (i genomsnitt 1,95 %).
Publicerat 12 december, 2012

Nya hyror för Helsingborgshem från 1 feb 2013

Helsingborgshems och Hyresgästföreningens hyresförhandling om 2013 års hyror är nu klar. Överenskommelsen gäller från och med 1 februari 2013 och innebär en hyreshöjning på mellan 0 – 2,75 %, (i genomsnitt 1,95 %).

[ Annons ]

Helsingborgshem, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd har gemensamt utvecklat en modell för att sätta hyror som bättre speglar hyresgästernas värderingar. Sedan fyra år tillbaka pågår en justering av hyrorna efter den nya modellen. När modellen är fullt ut genomförd kommer hyrorna att baseras på fyra faktorer; områdets läge i Helsingborg, fastighetens standard, lägenhetens standard samt den service som erbjuds hyresgästerna.

– I denna förhandling har lägenhetens individuella standard räknats med i sin helhet för första gången. Ett femtiotal olika parametrar är med i bedömningen av lägenhetens standard, allt från kökets standard till golvbeläggning, säger Petter Swanborg ekonomichef på Helsingborgshem.

Helsingborgshem och Hyresgästföreningen inleder nu det gemensamma arbetet med att räkna fram de individuella hyrorna. Det kräver noggrannhet ner på lägenhetsnivå, en process som ska vara klar senast 20 januari.

Under 2013 tittar de tre parterna närmare på den sista av modellens fyra faktorer; den service som erbjuds hyresgästerna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]