Visionsbild av det nya torget med det runda stadshuset i centrum.
Publicerat 12 maj, 2015

Nya hållbara Kiruna

LKAB gjorde en kovändning. Kirunas fastighetsägare ersätts med nya hus. Många frågor återstår, men nu kan man blicka framåt mot den hållbara stad som ska byggas.

Sprickorna från gruvbrytningen närmar sig. Om bara några år har en stor del av Kirunas hus slukats av gruvan, i andra delar av den nuvarande stadskärnan gör sprickbildningen det farligt att vistas. Nyligen presenterade LKAB en tidplan för utveckling och avveckling av Kiruna. Enligt denna ska stora delar av torget och handelsgatan vara inflyttningsklara 2019.

[ Annons ]

Om vi jämför med ett år tillbaka så har LKAB förflyttat sig 180 grader när det gäller ersättningsprinciperna.
Peter Sörman, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord. 

För Kirunas fastighetsägare har framtiden länge varit oviss. Den ursprungliga ersättningen motsvarande fastighetens marknadsvärde plus 25 procent hade inte räckt långt för att bygga nytt. Men så kom så beskedet i slutet av mars, för att snabba på processen har LKAB infört möjligheten att ersätta en fastighet med en ny. En process som Fastighetsägarna MittNord varit aktiva i.

– Om vi jämför med ett år tillbaka så har LKAB förflyttat sig 180 grader när det gäller ersättningsprinciperna. Vi är glada för att de har öppnat upp för dialog och tagit till sig hur liknande processer hanteras i Tyskland, vilket vi tydliggjorde med den rapport vi tog fram i mars 2014, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Kommunens mark– och exploateringschef Eva Ekelund menar att Kirunas fastighetsägare nu fått rimliga villkor för att ta sig an framtiden. Däremot är det tufft för butiksägarna. Det stora problemet är att det inte går att bara flytta några åt gången, att hamna i bakvattnet kan bli en katastrof.

– Det är väldigt nytt med ersättningsprinciperna. I den första delen som ska byggas är det ingen lokal fastighetsägare som anmält intresse. Men jag har varit i kontakt med ett par som vill vara med i nästa skede, säger Eva Ekelund.

När det nu byggs en helt ny stad finns det unika möjligheter att skapa hållbarhet från början. Inte lika ofta pratas det om att det finns lika många möjligheter att göra väldigt fel.

– Att flytta staden rent fysiskt kan vara tufft nog. Men att få folk med sig och skapa entusiasm är avgörande för att det ska bli en framgång, säger Krister Lindstedt som leder arkitektbyrån Whites arbete att utforma den nya stadskärnan.

Den sociala hållbarheten är den stora utmaningen. Ett viktigt instrument är medborgardialoger.

– Om man bor här så gillar man med stor sannolikhet att ta sig ut i naturen. Men idag är staden utspridd och gles, man måste ta bilen för att komma ut, säger Krister Lindstedt.

Därför har man planerat gröna stråk in mot vardagslivet. Krister Lindstedts vision är att det ska gå att ta med sig skidorna rakt ut i fjällvärlden direkt från det nya torget – eller med ett hundspann som man hyr där.

– Kiruna är så klart till stor del beroende av gruvan, men det finns andra näringar som börjar bli starka. Dels rymdforskningen, men inte minst växer turismen. Kiruna är redan idag något av en port mot vildmarken, men turistnäringen har dock inte riktigt kommit in i staden. De förutsättningarna vill vi skapa, säger Krister Lindstedt.

Målet är att skapa en tät stad med plats för möten. Inte minst menar Krister Lindstedt att det är viktigt att planera för en stad där man inte är lika beroende av bilen som idag.

En viktig hållbarhetstanke är att knyta ihop externhandeln med stadskärnan.

– I andra städer kan det vara svårt eftersom stadskärnan ligger isolerad av de årsringar som exempelvis bostadsbebyggelsen har skapat. Men jag tror att man kan lära sig av tanken att de inte måste ses som två konkurrerande storheter utan att det går att hitta samverkan.

Ytterligare en risk är att man skapar en stad helt kliniskt befriad från medborgarnas avtryck.

Därför försöker vi se till att ta med saker från den befintliga stadskärnan, som klocktornet från stadshuset. Dessutom har vi en ambitiös dialog med Kirunabor om vad torget ska innehålla. Där hade exempelvis högstadieeleverna som deltog i vår workshop mycket att tillföra.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]