Regeringens besked om subventionerad nyproduktion för flera miljarder startare en flodvåg av reaktioner från bostadsbranschen. Olika aktörer inom branschen gav både ris och ros åt satsningen, väckte nya frågor och kom med egna, alternativa förslag.
Publicerat 26 mars, 2015

Nya frågor och egna förslag efter besked om subventioner

Regeringens besked om subventionerad nyproduktion för flera miljarder startare en flodvåg av reaktioner från bostadsbranschen. Olika aktörer inom branschen gav både ris och ros åt satsningen, väckte nya frågor och kom med egna, alternativa förslag.

 

[ Annons ]

På Sveriges Byggindustrier har man stor förståelse för att regeringen vill försöka lösa bostadsfrågan, men menar att lösningarna har prövats tidigare med bristfälligt resultat och att finansieringen – genom minskat rotavdrag – borgar för svartjobbens återkomst. I ett pressmeddelande skriver vd:n Ola Månsson att de lösningar som regeringen nu föreslår vilar på en god vilja men, att det är ”djupt olyckligt att regeringen vill finansiera reformen genom att minska på ROT-avdraget som har visat sig vara en effektiv åtgärd mot svartarbete”.

För att förändra situationen på bostadsmarknaden bör regeringen på utbudssidan fortsätta att effektivisera plan- och bygglovsprocessen samt koppla ihop bostads- och infrastruktursatsningar. På efterfrågesidan måste regeringen, tillsammans med berörda aktörer, hitta nya lösningar för såväl det ägda boendet som för resurssvaga hushåll. Sveriges Byggindustrier är beredda att diskutera sådana nya vägar, skriver Ola Månsson.

Hos Hyresgästföreningen togs regeringens beslut emot med glada tillrop.

– Äntligen är det slut på den handlingsförlamning som har präglat bostadspolitiken så länge. Det här är nödvändiga satsningar för att kunna bryta bostadsbristen och jag ser detta som ett viktigt första steg för att få fart på bostadsbyggandet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Att subventionerna finansieras med en sänkning av ROT-avdraget från 50 till 30 procent tycker Marie Linder är helt rätt väg att gå.

– Idag kan man få rot-stöd för att bygga en inomhuspool i ett fritidshus i Malaga, men det går inte att få stöd för att energieffektivisera ett hyreshus i Molkom. Det är en absurd fördelning. Jag är glad att regeringen har lyssnat på våra argument och jag är övertygad om att de förslag regeringen nu presenterar kommer skapa goda förutsättningar för att det byggs fler hyresrätter.

Fastighetsbolaget Botrygg välkomnar förslaget om stöd till kommunerna för en effektiviserad handläggning av nya projekt.

– Planavdelningarna är en flaskhals i många kommuner. De behöver resurser för att snabbt få fart på bostadsbyggandet, säger Adam Cocozza, vd Botrygg.

Men han håller inte alls med om att det är bidrag som marknadens aktörer behöver för att komma till skott med nyproduktionen.

– Marknaden behöver inga subventioner för att få investeringskalkylen för hyresrätter att gå ihop. I dagsläget står byggherrar på kö för att få bygga. Vi är i behov av mark, inte bidrag.

En organisation som berörs i synnerhet av regerings nya satsning är Studentbostadsföretagen, då subventionerna är som störst till lägenheter under 35 kvadratmeter. I ett pressmeddelande välkomnar man subventionerna – men poängterar att satsningar av den här typen inte kan lösa bostadsmarknadens problem på sikt.

– Vi ser en framtid där det inte finns något behov av ekonomiskt stöd för att bygga studentbostäder. Men det kräver att förutsättningarna i stort anpassas efter studentbostadens förutsättningar och studenternas behov, kommenterar Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]