[ Annons ]

Mer generösa regler vid uthyrning av bostadsrätter och en avgift som föreningarna kan ta ut för extra kostnader i samband med uthyrning. Förslagen från regeringen går nu på remiss.
Publicerat 28 juni, 2013

Nya förslag om uthyrning av bostadsrättslägenheter

Mer generösa regler vid uthyrning av bostadsrätter och en avgift som föreningarna kan ta ut för extra kostnader i samband med uthyrning. Förslagen från regeringen går nu på remiss.

Inom Justitiedepartementet har det tagits fram en promemoria med förslag på ändrade regler för upplåtelse i andra hand av bostadsrättslägenheter. Promemorian, Uthyrning av bostadsrättslägenheter, skickas i dag på remiss.

[ Annons ]

 

Det föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. När bostadsrättshavaren vill upplåta lägenheten i andra hand för att under viss tid bo någon annanstans bör till exempel bostadsrättshavarens skäl normalt kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Mot bostadsrättshavarens intresse ska, liksom i dag, vägas vilka olägenheter en upplåtelse kan medföra för föreningen.

Ett större utrymme för bostadsrättshavare att upplåta i andra hand ska bidra till att de bostäder som finns används mer effektivt än i dag. Det ger en möjlighet att på kort sikt minska bristen på bostäder.

Det föreslås även bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra. Bostadsrättsföreningen ska få bestämma hur avgiften beräknas, men det ska finnas ett tak för hur hög avgiften får vara, i promemorian satt till tio procent årligen av prisbasbeloppet.

Förslagen är avsedda att vara en del av regeringens bostadspolitiska satsning på att öka privatpersoners uthyrning av bostäder och förbättra villkoren för denna del av bostadsmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]