Foto: Shutterstock.
Publicerat 15 september, 2021

Nya förslag för att öka antalet hyresrätter

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen föreslår ändringar i skattesystemet som ska ge fler hyresrätter.

I en gemensam rapport presenterar Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen nya skatteförslag för att öka antalet hyresrätter. Ulrik Hansson, skattejurist hos Fastighetsägarna, förklarar varför de tre har valt att samarbeta i frågan.

– Vi vill åstadkomma ett skattesystem som stimulerar bostadsbyggande. Vi är alla tre intresserade av att ha hållbara drivkrafter i skattesystemet. Att skapa ekonomiska incitament för att branschen ska bli mer hållbar och samtidigt producera fler hyresrätter, säger Ulrika Hansson.

[ Annons ]

Rapporten föreslår att momsreglerna inom fastighetsområdet ska förenklas. Det handlar också om att ta bort fastighetsavgiften för hyreshus och att öka avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer. De tre organisationerna vill även lätta på begränsningarna för ränteavdrag och på så sätt ta bort hinder för att utveckla nya bostäder. Avslutningsvis så föreslår rapporten att stämpelskatten ska bli den samma för juridiska personer som den är för fysiska personer och bostadsrättsföreningar.

De tre organisationerna tror att förslagen kan bidra till byggandet av hyresrätter stimuleras, att det befintliga beståndet renoveras och att det blir enklare att omvandla andra lokaler till bostäder.

– Vi hoppas att det här ska leda till att man bygger och producerar fler hyresrätter, fler bostäder. På ett hållbart sätt, säger Ulrika Hansson.

Frågan är om förslagen blir verklighet. Enligt rapportens upphovsmän kan allt genomföras utan krav på omfattande nya utredningar.

– Det är fem enkla förslag, vi ska inte behöva ha en utredning som sitter med det här i flera år, säger Ulrika Hansson.

Nu återstår att se om ansvariga politiker kommer att lyssna.

– Vi hoppas det, det är tydligt att vi behöver förse fler människor med bostäder. Framförallt är det svagare grupper på marknaden som behöver bostäder. Till exempel genom att skapa en större flexibilitet i användningen av fastigheter. Att, till en rimlig prisnivå, omvandla kontor och butiker till bostäder kan hjälpa fler in på bostadsmarknaden, säger Ulrika Hansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]