[ Annons ]

Publicerat 26 september, 2023

Nya byggregler skjuts fram

Boverkets förslag till nya byggregler mötte omfattande kritik. Nu flyttar man fram tidplanen för de nya föreskrifterna.

I juli 2024 var tanken att boverkets nya byggregler, ofta kallade Möjligheternas byggregler skulle börja gälla. Det är en stor förändring av Boverkets byggregler, istället för allmänna råd och hänvisning till standarder ska det utformas som rena funktionskrav.

I juni gick delar av förslaget ut på remiss. Fastighetstidningens genomgång av remissvaren visade att det finns en utbredd oro för vad förslagen kommer att få för effekter. Paradoxalt var att ett flertal remissinstanser samtidigt i grunden var mycket positiva till en övergång till funktionskrav med ökad möjlighet till innovation.

[ Annons ]

Men mängden remissvar var så enorm att Boverket bestämt att flytta fram tidplanen för de nya föreskrifterna. Totalt kom det in cirka 1 400 remissvar. För att få tid att gå igenom synpunkterna flyttas tidplanen fram ett halvår med ett föreslaget ikraftträdande för de nya föreskrifterna till den 1 januari 2025.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]