”Äntligen!” utropar branschen som väntat på de nya riktvärdena för utomhusbuller. Från den första juni kommer riktvärdet för små lägenheter gå från 55 dBA till 60 dBA och samtidigt tas kravet på en ljuddämpad sida bort.
Publicerat 13 april, 2015

Nya bullerregler ska förenkla bostadsbyggandet

”Äntligen!” utropar branschen som väntat på de nya riktvärdena för utomhusbuller. Från den första juni kommer riktvärdet för små lägenheter gå från 55 dBA till 60 dBA och samtidigt tas kravet på en ljuddämpad sida bort.

 

[ Annons ]

– Den nya bullerförordningen och regeringens bostadssatsning på 6,7 miljarder innebär stora steg i rätt riktning för att komma till rätta med bostadsbristen i Sverige, framförallt för unga och studenter i Sveriges tillväxtområden, säger Mehmet Kaplan i pressmeddelandet där de nya riktvärdena presenteras.

Den nya bullerförordningen, som träder i kraft den 1 juni, innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Riktvärdena höjs då från 55 dBA till 60 dBA. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Fastighetsägarna anser att regeringens beslut att höja riktvärdena för utomhusbuller för mindre lägenheter är positivt, men tyvärr inte tillräckligt för att ge mer än en begränsad effekt på bostadsbyggande.

– Beslutet att höja riktvärden kommer leda till att fler mindre lägenheter kan byggas, men samtidigt är effekten begränsad på det totala bostadsbyggandet eftersom beslutet gäller mindre lägenheter, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och fortsätter;

– Dagens moderna bostäder garanterar god ljudmiljö inomhus. Därför är det en besvikelse att regeringen inte valde att höja det generella riktvärdet för utomhusbuller. Det hade skapat förutsättningar för en större möjlighet att förtäta i stadsmiljöer.  Förtätning av stadsmiljöer är positivt ur såväl resurs-, hälso-, miljö- som sociala aspekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]