Nya bestämmelser ska underlätta delad entreprenad

Genom att tydliggöra ansvarsfrågan och omfattningen av konsulttjänsterna ska CM-bolagens och Byggherrarnas nya ABK-supplement underlätta för beställare vid upphandling av en delad entreprenad.

Annons:

Annons:


CM-bolagen och Byggherrarna presenterar idag ett gemensamt framtaget ABK (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag)-supplement, med bland annat checklistor och kontraktsbilagor. Det ska förenkla upphandlingen och tydliggöra konsultansvarsfrågan för beställare av konsulttjänster med genomförandeformen Construction Management. Det är alltså den genomförandemetod som branschföreningen CM-bolagen förespråkar. Syftet är att beställaren ska kunna styra sitt byggprojekt och genom delad entreprenad använda sig av fler leverantörer, vilket ger ökad konkurrens.

Supplementet klargör bland annat att CM-organisationen tar ansvar för hela processen och företräder beställarens intressen fullt ut. Här finns också en heltäckande försäkringslösning, särskilt anpassad för CM-projekt, vilket ska göra att beställaren får större trygghet genom hela projektet.

Supplementet belyser även vilka riktlinjer som bör ingå i en CM-organisation, som till exempel projektledning, produktionsledning, riskanalys, ekonomistyrning och hantering under garantitiden.

 

Annons: