Centralstationen i Stockholm renoverades relativt nyligen med CM-metoden.
Publicerat 13 mars, 2019

Nya bestämmelser ska underlätta delad entreprenad

Genom att tydliggöra ansvarsfrågan och omfattningen av konsulttjänsterna ska CM-bolagens och Byggherrarnas nya ABK-supplement underlätta för beställare vid upphandling av en delad entreprenad.

CM-bolagen och Byggherrarna presenterar idag ett gemensamt framtaget ABK (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag)-supplement, med bland annat checklistor och kontraktsbilagor. Det ska förenkla upphandlingen och tydliggöra konsultansvarsfrågan för beställare av konsulttjänster med genomförandeformen Construction Management. Det är alltså den genomförandemetod som branschföreningen CM-bolagen förespråkar. Syftet är att beställaren ska kunna styra sitt byggprojekt och genom delad entreprenad använda sig av fler leverantörer, vilket ger ökad konkurrens.

[ Annons ]

Supplementet klargör bland annat att CM-organisationen tar ansvar för hela processen och företräder beställarens intressen fullt ut. Här finns också en heltäckande försäkringslösning, särskilt anpassad för CM-projekt, vilket ska göra att beställaren får större trygghet genom hela projektet.

Supplementet belyser även vilka riktlinjer som bör ingå i en CM-organisation, som till exempel projektledning, produktionsledning, riskanalys, ekonomistyrning och hantering under garantitiden.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]