Sedumtak, solceller och en parkterass finns med på ritningarna när Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH får nya lokaler för 193 miljoner kronor.
Publicerat 21 maj, 2015

Arkitekt- och samhälls- byggnadsskolan blir grön

Sedumtak, solceller och en parkterass finns med på ritningarna när Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH får nya lokaler för 193 miljoner kronor.

När Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm växer och utvecklas investerar Akademiska Hus 193 miljoner kronor i nya lokaler på

[ Annons ]

För 193 miljoner kronor ska Akademiska hus uppföra den 5 500 kvadratmeter stora och fem våningar höga byggnaden för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan) på KTH:s campus i Stockholm.

Huset kommer främst att innehålla kontorslokaler och grupprum med möjlighet att anordna seminarier, utställningar och mässor för studenter, forskare, politiker och näringsliv.

Satsningen ligger väl i linje med den nyligen framtagna campusplanen som fastslår att campus ska utgöra en hållbar, levande och trygg del av staden. Själva byggnaden kommer bland annat att ha sedumtak och en solcellsanläggning och målet är att uppnå nivån guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad. I direkt anslutning till huset anläggs också en terrasserad parkmiljö för att möta behovet av fler gröna mötesplatser som lockar till vistelse.

– Tillsammans med kunden vill vi utveckla campus på ett långsiktigt hållbart sätt. Projektet är ett lysande exempel på hur vi förverkligar vår plan och är samtidigt ett bidrag till att utveckla Stockholm till en attraktiv universitetshuvudstad och kunskapsregion, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]