NNya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Det föreslår Finansinspektionen. Förslaget innebär att lånen ska amorteras stegvis.
Publicerat 11 november, 2014

Nya amorteringskrav för bolån

NNya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Det föreslår Finansinspektionen. Förslaget innebär att lånen ska amorteras stegvis.

De nya reglerna ska gälla för nya bolån, inte för dem som redan har bostadslån. Anledningen till regleringen är att FI anser att hushållens skulder innebär risker både för Sveriges ekonomi och för enskilda hushåll.

[ Annons ]

Myndighetens årliga bolåneundersökningar visar att hushållen har större buffertar i dag än innan bolånetaket infördes 2010. Dessutom amorterar nästan alla nya bolånetagare med belåningsgrader över 75 procent och väldigt få hushåll tar lån över bolånetaket.

Nya låntagare med lägre belåningsgrader väljer ofta att vänta med att amortera. Det oroar FI, som hänvisar till internationella erfarenheter som pekar på att hushåll med belåningsgrader över 40–50 procent är benägna att dra ner på annan konsumtion när de ekonomiska förutsättningarna ändras.

För att öka hushållens motståndskraft mot störningar och motverka att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige, eller i omvärlden, vill FI att nya bolånetagare ska amortera mer än i dag.

Till en början ska lånen amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad.

FI kommer att börja arbetet med att ta fram de nya reglerna i detalj. Det beräknas ta några månader.

Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen tycker att förslaget kommer vid en felaktig tidpunkt.
– Alla prognosmakare räknar med att det är hushållen som ska dra svensk ekonomi ur lågkonjunkturen. Nu minskas de unga hushållens konsumtionsutrymme med flera tusenlappar i månaden. Den effekten kan förstärkas om bostadspriserna faller till följd av de tuffare kraven. Det skulle ju öka belåningsgraden och göra att folk känner sig fattigare. Förslaget riskerar därmed att sätta krokben för återhämtningen, säger Tomas Ernhagen.

Han ser också mer långsiktiga problem med förslaget.
– Det är troligt att såväl efterfrågan som utbudet av bostadsrätter och villor minskar. En redan trögrörlig bostadsmarknad blir därmed ännu trögrörligare. Det slår mot arbetsmarknadens dynamik och därmed mot ekonomins långsiktiga tillväxtmöjligheter, säger Tomas Ernhagen.

FI:s exempel på hur regleringen påverkar olika hushåll med en belåningsgrad på 85 procent:

  • För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån blir den månatliga amorteringen 1 700 kronor. Det ska ställas mot den amortering på 1 200 kronor som samma hushåll har idag med Bankföreningens befintliga rekommendation.
  • Lånar hushållet 2,5 miljoner kronor ökar amorteringen till 4 200 kronor i månaden från dagens 2 900 kronor i månaden.
  • Tar hushållet ett lån på 5 miljoner kronor behöver de amortera 8 300 kronor i månaden mot dagens 5 900 kronor i månaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]