[ Annons ]

En grön, tät blandstad med sammanhängande kluster för handel – så vill de fem största fastighetsägarna på Backaplan utveckla området. Den handlar om att under de närmaste tio åren omvandla området till en blandstad som rymmer 5 000 lägenheter och 300 000 kvm kommersiell yta.
Publicerat 5 september, 2014

Ny vision för Backaplan i Göteborg

En grön, tät blandstad med sammanhängande kluster för handel – så vill de fem största fastighetsägarna på Backaplan utveckla området. Den handlar om att under de närmaste tio åren omvandla området till en blandstad som rymmer 5 000 lägenheter och 300 000 kvm kommersiell yta.

De fem största fastighetsägarna på Backaplan i Göteborg – Balder, fastighetskontoret, JPA, Coop Fastigheter och Platzer Fastigheter – har under våren tagit fram en gemensam tioårsplan på hur området kan utvecklas, rapporterar Vårt Göteborg. Till sin hjälp att visualisera sina idéer har man tagit det engelska arkitektkontoret BDP.

[ Annons ]

– Vi har tittat på vad som kännetecknar de urbana formerna i centrala Göteborg och använt proportionerna till Backaplan. Förslaget har ett sammanhängande rutnät där bebyggelsen är lägre vid de smala gatorna och högre vid de bredare, säger Francis Glare från BDP i en kommentar till Vårt Göteborg.

BDP har med utgångspunkt i Vision Älvstadens tankar om att stärka regionkärnan genom förtätning och lösningar som kopplar samman stadsdelar, skapat kluster av bostäder i norr med skola och förskola, medan handelsfastigheter placeras i områdets södra del. För att hålla ihop delarna till en helhet föreslås bland annat att trafiken sprids ut i området.

Göteborgs stadsbyggnadskontor kommer nu tillsammans med fastighetsägarna att arbeta vidare med förslaget och bland annat ska ett programförslag tas fram som allmänheten kan lämna synpunkter på. Förhoppningen är att detaljplanearbetet kan bli färdigt under 2017.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]