Skanska, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft investerar tillsammans i en vindkraftanläggning med en totalkostnad om cirka 1,1 miljarder kronor. Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar.
Publicerat 20 juni, 2011

Ny vindkraftpark planeras i Gällivare

Skanska, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft investerar tillsammans i en vindkraftanläggning med en totalkostnad om cirka 1,1 miljarder kronor. Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar.

Skanskas ägarandel uppgår till 50 procent, övriga parter äger 25 procent vardera. Ordern bokas i andra kvartalet.

[ Annons ]

Samarbetsavtalet omfattar 30 vindkraftverk på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun. Vindkraftverken levereras av Vestas och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en total höjd på 131 meter. Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade vindkraftanläggningar med en årsproduktion om ungefär 200GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 43 000 hushåll med el.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör. O2 Vind bidrar med sin vindkraftskompetens inom projektering, turbinupphandling, planering och drift och kraftbolaget Jämtkraft bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.

– Tillsammans har Skanska, O2 och Jämtkraft all den kompetens som krävs för att genomföra ett lyckat projekt. För Skanskas del passar det också väl in i vår målsättning att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development.

Jemtska, ett gemensamägt bolag mellan Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2012. Erforderliga miljötillstånd och bygglov har erhållits.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]