[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 19 januari, 2017

Miljöbyggnad 3.0 blir bränsle i energidebatten

En ny version släppts av certifieringssystemet Miljöbyggnad går nu ut på remiss. Det sker samtidigt som Boverkets förslag till Nära Noll-energiregler fått debatten om hur olika energislag ska värderas att blomma upp.

Arbetet med att ta fram en ny version av Miljöbyggnad inleddes redan under 2015 och har engagerat över 200 personer från den svenska bygg- och fastighetsbranschen, akademi och övriga intressenter. Bengt Wånggren, vd Sweden Green Building Council, betonar att miljöcertifieringen bottnar i Boverkets regelverk som i sin tur bygger på EU-direktiv.

[ Annons ]

– Så vi kan inte välja fritt vilka krav vi sätter upp. Men vi ställer avsevärt högre krav än myndigheterna, säger Bengt Wånggren.

Den nya versionen bygger vidare på tidigare versioner, men inför också en del nya områden.

– Den största förändringen är att vi ställer skärpta krav på inköp av förnybar grön energi. Utbudet av förnybar energi har drivits på med de styrmedel regeringen har bestämt. Vi har velat ge det arbetet en boost genom att se till att driva på kundefterfrågan, säger Bengt Wånggren.

Det nya blir att det ställs krav på att fastighetsägaren inte bara ska köpa grön energi, utan det ska även tillskapas mer grön energi genom det val man gör. Dessutom ska byggnaden försörjas med förnybar grön energi vid alla tillfällen, inte bara när det råder låg belastning i systemen.

Den andra stora skillnaden är att det ska göras en livscykelanalys för de material som ingår i byggnadens stomme.

– Vi är på väg in i en värld där vi har så god tillgång till förnbar energi att själva driften av byggnaden inte har så stor påverkan. Men hur byggnadsmaterialen tillverkas går fortfarande till stor del under radarn. Om vi ska komma ner i verkligt låga koldioxidutsläpp måste vi ta med hela byggnadens livscykel, säger Bengt Wånggren.

Men även om svenska byggnader till största del förses med förnybar energi, är det inte okontroversiellt hur miljöpåverkan av de olika energislagen ska värderas. Bengt Wånggren menar dock att det råder missförstånd hur begreppen använd energi respektive köpt energi används i certifieringen.

– Det är främst fjärrvärmebolagen som haft invändningar och menar att man genom att sätta in värmepump kan köpa in betydligt mindre energi och på sätt komma undan kraven.

Här kan man förvilla sig in i komplicerade beräkningsgrunder. Men Bengt Wånggren menar att det egentligen är onödigt.

– När nu Boverket kommer med nya regler för primärenergi, där man ska räkna upp elanvändningen med en faktor på 1,6, så blir det oftast ändå inte den köpta energin som sätter ribban. Det ställs nämligen andra krav på klimatskalets egenskaper som är så höga att de i  slutändan styr. Det är mått på använd energi.

Boverkets förslag om Primärenergifaktorer kommer enligt Bengt Wånggren troligen leda till att det seglar upp en högljudd debatt om hur olika primärenergifaktorer ska värderas. Och det är en diskussion om hur det svenska energisystemet ska komma att se ut i framtiden.

– Alla vill att deras energislag ska får en så låg primärenergifaktor som möjligt. Men det kan också innebära att man inte behöver bygga lika välisolerade hus för att klara byggnadskraven, säger Bengt Wånggren.

Den mest infekterade frågan, enligt Bengt Wånggren, är hur fjärrvärme från sopförbränning ska värderas. Här vill fjärrvärmebranschen själva gärna se att sopor är en resurs som inte har något värde och därför skulle kunna ges en mycket låg primärenergifaktor, kanske till och med noll.

– Men att se det på det sättet tycker jag är rent trolleri. Plastavfall är fossilt och orsakar koldioxidutsläpp. Därför ska vi sträva efter att inte använda det alls, säger Bengt Wånggren.

Den nya versionen Miljöbyggnad 3.0 ligger ute för remiss till den 15 mars 2017 och finns att ladda ner på Sweden Green Building Councils hemsida. Miljöbyggnad 3.0 beräknas därefter släppas i april.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]