Publicerat 14 januari, 2020

Ny vd ska realisera Centrum för AMP:s modell

Sara Eriksdotter Bjurström anställs som vd för Centrum för AMP. Hennes viktigaste uppdrag blir att göra verklighet av den brottsförebyggande samverkansmodellen.

Det var i den trygghetskommissionen, som Fredrik Reinfeldt ledde för Svensk Försäkrings räkning, som arbetet att utveckla Centrum för AMP utvecklades. AMP står för affärs- och medborgarplats, och det handlar alltså om en samverkansmodell som ska utgå från fysiska platser i det brottsförebyggande arbetet. Här kan du läsa en intervju där Fredrik Reinfeldt utvecklar tankarna bakom modellen.

[ Annons ]

Centrum för AMP för diskussioner med aktörer på ett par platser om att sjösätta modellen i skarpt läge. Att  Sara Eriksdotter Bjurström nu anställs som vd är en tydlig indikation på att man snart kommer att presentera lite mer konkreta planer.

– I Sara Eriksdotter Bjurström har vi funnit den viktiga kombinationen av förståelse för och erfarenhet av kommunalt beslutsfattande tillsammans med mångårigt engagemang för stadsutveckling, som kommer föra Centrum för AMP framåt. Vi kan nu fördjupa vårt arbete med att finna lämpliga piloter för vår modell i kommun-Sverige, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

Närmast kommer Sara Eriksdotter Bjurström från en befattning som chef för avdelningen Strategisk planering inom Uppsala kommun, en tjänst som hon innehaft sedan 2017. Hon har tidigare arbetat som chef för olika avdelningar inom både Nynäshamns kommun och Haninge kommun. Dessförinnan även som planarkitekt i Haninge kommun och samhällsplanerare i Danderyds kommun.

– Som yrkesverksam inom stadsbyggnadsbranschen i närmare 20 år har mitt fokus länge legat på att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Att på ett för mig nytt sätt få vara med och skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas känns som ett väldigt viktigt och spännande uppdrag, säger Sara Eriksdotter Bjurström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]