Boverket och Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en definition av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-hus).
Publicerat 20 januari, 2014

Ny utredning tillsätts: Nära-nollenergihus ska definieras

Boverket och Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en definition av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-hus).

Om fem år gäller EU-direktivets krav att alla nyproducerade offentliga byggnader ska vara nära-nollenergihus. År 2021, omfattar kravet all nyproduktion.

[ Annons ]

Men det är upp till varje medlemsland att avgöra vad som är ett NNE-hus. Någon definition av husens energiprestanda finns ännu inte i Sverige. Senast den 15 juni 2015 ska Boverket och Energimyndigheten ha utarbetat en definition av de svenska kraven. Boverket ska inhämta synpunkter från byggindustri, energileverantörer, fastighetsägar- och hyresgästorganisationer samt andra aktörer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]