[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 20 oktober, 2021

Ny utökad lag ska göra det lättare för visselblåsare

Från och med i december ska företag med över 50 anställda ha interna kanaler för visselblåsare.

En ny visselblåsarlag föreslås träda i kraft den 17 december. Företag med över 50 anställda kommer att tvingas att skapa interna kanaler för inrapportering av upplevda missförhållanden. Detta för att förstärka skyddet för den som larmar om fel på sin arbetsplats.

Dagens visselblåsarlag skyddar endast arbetstagare mot repressalier från arbetsgivarens sida om man slagit larm. Den nya lagen omfattar även bl a praktikanter, arbetssökande och aktieägare som är verksamma i bolaget. Lagen gäller såväl privat som offentlig verksamhet. Arbetstagare inom offentlig sektor har dock redan i dag ett långtgående skydd genom meddelarskyddet som regleras i grundlagen.

[ Annons ]

Alla verksamhetsutövare som har minst 50 anställda kommer att bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler och ha rutiner för rapportering och uppföljning.

Verksamheter med över 249 arbetstagare ska ha kanalerna klara den 17 juli 2022, och mindre företag, 50 till 249 arbetstagare, har till den 17 december 2023 på sig.

Det ska även vara möjligt att visselblåsa till myndigheter inom vissa specifika områden. Den externa rapporteringskanalen ska då ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden. Visselblåsaren väljer själv om en extern eller intern rapporteringskanal används.

Innan man rapporterar offentligt till media ska man först ha rapporterat till extern kanal utan att skäliga åtgärder vidtagits. Därefter kan man larma offentligt, till exempel via media. 

Enligt nuvarande visselblåsarlag krävs ett missförhållande som rör sig om ett brott med fängelse i straffskalan för att man ska få larma. Enligt det nya förslaget ska det gå att larma om missförhållanden där det finns ett allmänintresse.

Att kvalifikationen ändras i förhållande till det som gäller enligt nuvarande visselblåsarlag bedöms inte leda till någon påtaglig förändring av rättsläget då det oftast finns ett allmänintresse av att missförhållanden rapporteras om förhållandena är allvarliga.

Charlotta Stensson,
Förhandlingschef Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]