[ Annons ]

Omslag för Författningshandbok för byggsektorn 2017/2018. Foto: Svensk Byggtjänst.
Publicerat 17 oktober, 2017

Ny utgåva av Författningshandbok för byggsektorn ute

Nu har Svensk Byggtjänst släppt årets utgåva av Författningshandbok för byggsektorn. Där hittar man ett brett urval av författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning.

Författningshandbok för byggsektorn gavs för första gången ut 1970 av Svensk Byggtjänst och sedan dess har den utgetts varje år. Nyheter i årets utgåva är bland annat upphandlingsförordning och lag om offentlig upphandling. Urvalet av Boverkets föreskrifter har också setts över och endast tekniska föreskrifter tas med i fulltext. Föreskrifter om ekonomiskt stöd presenteras i listform.

[ Annons ]

Urvalet i utgåvan 2017/2018 har skett i samråd med Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Texterna är giltiga per 1 juli.

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]