Med Malmö Kombiterminal för citydistribution av gods vill Jernhusen minska den tunga trafiken i Skåne och antalet lastbilar i Malmö.
Publicerat 28 november, 2014

Ny terminal ska minska koldioxidutsläpp i Malmö

Med Malmö Kombiterminal för citydistribution av gods vill Jernhusen minska den tunga trafiken i Skåne och antalet lastbilar i Malmö.

Jernhusen har tillsammans med Mertz Transport utvecklat Malmö Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter – en så kallad crossdockanläggning.

[ Annons ]

På terminalen kommer långväga gods att lastas om för distribution i närområdet istället för, som nu, på flera andra platser. På så sätt ska den bidra till en mer effektiv citylogistik och leda till en bättre trafiksituation och mindre föroreningar i luften.
– Malmö Kombiterminal med sin crossdock är mycket viktig för regionens infrastruktur då den kan hantera mer gods jämfört med tidigare. Med mer gods på järnvägen får vi hållbara transporter med bättre miljö, både i Malmö och i resten av Sverige, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Jernhusens mål är att fler företag ska välja att transportera mer gods på järnväg och kommer att fortsätta att utveckla kombiterminalerna i hela Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]