[ Annons ]

Foto: Patrick Degerman
Publicerat 14 januari, 2022

Ny studie om läkande trä

Just nu pågår en pilotstudie på Skellefteå lasarett där man vill undersöka om vår hälsa påverkas positivt av att vistas i rum inredda i trä.

På ortopediska kliniken i Skellefteå lasarett, har ett patientrum inretts med träpaneler och skåpsluckor av massiv furu. Där pågår just nu ett pilotprojektet där man ska försöka om det går att belägga tidigare studier som indikerar att människor mår bättre i rum som är inredda på ett visst sätt. Tesen är att faktorer som utsikt, inredning i trä och gröna växter kan påverka vår hälsa positivt. I en tidigare studie i Norge mättes nivåer av stress och smärta.  I Skellefteå undersöks också hur vårdtiden påverkas.

– Med alla starka forsknings- och testresultat från både skog och trä på olika nivåer ser vi denna studie som ett steg i rätt riktning mot att klarlägga sambanden mellan trä i byggnader och inverkan på människan. Det finns många positiva rapporter och publikationer som pekar åt det hållet, men fler medicinskt inriktade vetenskapliga undersökningar är viktiga. Resultatet kan få stor betydelse för hur vi inreder framtidens bostäder, skolor och arbetsplatser, säger Bror Sundqvist, verksamhetschef på Luleå tekniska universitet.

[ Annons ]

Studien görs av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och region Västerbotten i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä, Skellefteå Snickericentral och TM arkitekter.

– Att använda trä interiört, men även placera byggnader nära skogsområden eller att använda biofiliska inslag som växter i inredningen för att sänka puls och stress har tidigare använts inom psykiatrin med positiva resultat. Tack vare sina naturliga hygroskopiska egenskaper reglerar trä i innemiljöer dessutom temperatur och fukt på ett sätt som få andra material klarar. Samtidigt ger trä ett lägre klimatavtryck än många andra material, säger Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä.

Upplevd oro, smärta och trötthet mäts under hela vårdtiden och jämförs med andra patienter med samma diagnos som får samma behandling, men som vistas i ett traditionellt patientrum.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]