[ Annons ]

Under våren 2011 fortsätter Uppsala kommun arbetet med att utforma Östra Sala backe till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser. Visionen är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Årsta och Sala backe till en tätare, mer intim och funktionsblandad stadsdel.
Publicerat 25 mars, 2011

Ny stadsdel växer fram i Uppsala

Under våren 2011 fortsätter Uppsala kommun arbetet med att utforma Östra Sala backe till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser. Visionen är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Årsta och Sala backe till en tätare, mer intim och funktionsblandad stadsdel.

Fyrislundsgatan, som utgör en viktig huvudgata, byggs om till en stadsgata med fyra körfält, varav två som prioriterade kollektivtrafikkörfält. Årsta centrum utvecklas och blir områdets samlade mötesplats med verksamheter och serviceplatser. Inom projektet planeras för ca 2500 bostäder.

[ Annons ]

Processgången i projektet är unik och prövar nya vägar att arbeta. Redan i ett inledande skede bjuder Uppsala kommun in aktörer på marknaden att tillsammans skapa idéer för området:

– Östra Sala backe planerar vi tillsammans i samsyn och samtidighet, säger Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande. Genom att erbjuda delaktighet tidigt skapas ett gott klimat för utveckling. Det speciella upplägget innebär stora möjligheter för alla aktörer. Med hög kvalitet skapar vi ett Uppsala för dagens och morgondagens Uppsalabor, fortsätter han.

Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsala stadskärna i en av de mest expansiva delarna av staden. Närhet till E4:an, ny attraktiv kollektivtrafik och cykelavstånd till resecentrum ger området god tillgänglighet. En utveckling av området blev möjligt 2006 då Uppsala kommun, Svenska kraftnät och Vattenfall beslutade om att ta bort den kraftledning som då gick genom området. Ett program färdigställdes under 2010 enligt riktlinjer från byggnadsnämnden och godkändes av kommunstyrelsen i januari 2011.

Området för utbyggnaden är stort och arbetet kommer att ske under en längre tidsperiod. Under våren 2011 startar arbetet med markanvisning för etapp ett. Efter processen med detaljplaner 2011/2012 är förhoppningen att områdets första kvarter kan påbörjas 2013. Planering och genomförande av olika etapper kommer sedan att ske parallellt under de kommande åren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]