Foto: Shutterstock
Publicerat 13 december, 2018

Ny rapport: utsläppsminskningen har stannat upp

Sveriges klimatutsläpp minskar inte tillräckligt snabbt. Detta enligt ny statistik från Naturvårdsverket. Där framgår också att uppvärmning av bostäder och lokaler står för den största minskningen.

Utsläppen inom Sveriges gränser var 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter förra året. Det motsvarar en minskning på 0,5 procent jämfört med 2016. Det är på tok för långsamt om Sverige ska nå målet netto-noll senast år 2045. För att klara det skulle minskningstakten i genomsnitt behöva vara mellan fem och åtta procent per år.

[ Annons ]

De största bidragen till utsläppsminskningen har skett under perioden 2003–2014. Då ofta som en följd av åtgärder och styrmedel som införts tidigare. De största bidragen kommer från uppvärmning av bostäder och lokaler. Här handlar det framförallt om kur man under 90-talet bytt ut oljepannor mot främst fjärrvärme. Utsläppen har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,97 miljoner ton, mellan 1990 och 2017. Det innebär att sektorn år 2017 stod för bara två procent av Sveriges totala utsläpp.

Men trots ett imponerande försprång menar Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, att fastighetsbranschen inte får slå sig till ro.

– Nej, om vi ska nå målet om netto-noll utsläpp till 2045 måste alla sektorer gå mot noll. Men jordbruket kommer kanske ändå att behålla sina utsläpp eller till och med tvingas öka något, eftersom vi kommer att behöva öka livsmedelsproduktionen. Det för med sig att andra sektorer kan komma att behöva minska ännu mer, säger Jonas Allerup.

Han vill inte ge sig in på detaljnivå, men konstaterar att den hittills snabba utsläppsminskningen kan göra slutspurten svår.

– Det fanns helt klart fler lågt hängande frukter som kunde plockas under eran när oljepannorna byttes ut, säger Jonas Allerup.

I rapporten konstateras det industrin står inför en mycket stor utmaning då sektorns utsläpp nu har börjat öka efter en längre period av minskningar. För att industrin ska lyckas komma ikapp är innovation en nyckel, framförallt när det kommer till lägre utsläpp inom järn- och stålindustrin, cementindustrin och raffinaderier.

Här kan bygg- och fastighetsbranschen spela en avgörande roll. Den enda möjligheten att framställa klimatneutral cement är med så kallad CCS-teknik (Carbon Capture and Storage) där koldioxid avskiljs och lagras i berggrunden. Att utveckla den tekniken storskaligt är dock extremt kostsamt

– Både offentliga och privata aktörer behöver indikera att man är villig att betala lite mer för en produkt som är betydligt bättre ur klimatsynpunkt, säger Karin Comstedt Webb hållbarhetschef på Cementa.

Ett längre reportage om hur vi bokstavligen måste börja dammsuga atmosfären på koldioxid för att vi ska klara klimatmålen läser du här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]