En ny undersökning visar att det framför allt är på natten som de i hyresgästområden känner sig otrygga. Foto: Shutterstock
Publicerat 13 juni, 2024

Ny rapport: Tryggheten lägst i hyresområden

Boende i hyresrätt upplever större otrygghet än de som bor i bostadsrätt eller villa. En ny enkät från Hyresgästföreningens visar på skillnader som inte är så överraskande.

Var femte hyresgäst känner sig otrygg i sitt område på natten. Motsvarande siffra för villaägare är 7 procent. Drygt hälften av hyresgästerna känner sig alltid eller ofta trygga i sitt bostadsområde nattetid. Motsvarande siffra för dom som bor i villa är 81 procent.

Resultatet från en enkät som Hyresgästföreningen låtit göra våren 2024 är inte överraskande och i linje med andra undersökningar som tidigare gjorts, även av Hyresgästföreningen själva för två år sedan. De som bor i hyresrätt upplever större otrygghet än de som bor i ägt boende, särskilt villa.

[ Annons ]

Att döma av enkäten är det framför allt på natten som de i hyresgästområden känner sig otrygga. Endast 56 procent i hyresrätt svarar att de ofta är trygga, för bostadsrätter är siffran 69 procent och i villaområden 81 procent som känner sig trygga.

Skillnaderna är även stora mellan städer och typ av område. Det är i storstäderna människor är minst trygga. I mindre städer i regioner som Jämtland, Dalarna och Norrbotten är tryggheten störst.

– De här resultaten borde bli en väckarklocka för våra politiker. Det är inte rimligt att människor ska känna sig mindre trygga för att man bor i en viss boendeform eller viss del av landet, kommenterar Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, undersökningen i ett pressmeddelande.

Nu är det är förstås inte själva boendeformen i sig som skapar otryggheten. I enkäten finns inga jämförelser mellan boende i hyresrätt och bostadsrätt i samma område. Det är väl sannolikt så att personer som bor till exempel i Stockholms innerstad oavsett boendeform upplever tryggheten på samma sätt.

Hyresgästförenings enkät frågar inte heller om orsakerna till att folk känner sig mer otrygga i områden med hyresboenden. I rapporten resonerar man kring varför Malmö sticker ut som otryggast i undersökningen. ”Vad det beror på är oklart. Stadens täthet, unga befolkning och en längre tid med sociala problem kan vara orsaker, men är inget som enkätresultaten uttalar sig om”, skriver man.

Men man ställer en del frågor om vilka insatser som bör göras för att öka tryggheten.

Här får respondenterna (alltså de som svarar) välja mellan två ”trygghetspaket”. Antingen att införa visitationszoner, fler poliser och strängare straff. Eller bättre belysning, nattvandring, renoveringar och upprustning av området.

Man kan förstås fråga sig hur dessa två alternativ kan ställas mot varandra i ett-antingen-eller-svar, åtgärderna berör olika områden och olika budgetar. Svaret är dock att 48 procent av hyresgästerna vill ha de fysiska förbättringarna i närmiljön. 23 procent tror på ”hårdare tag”.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]