Bild: Sweco Belgium/ Stefano Boeri Architetti.
Publicerat 23 juni, 2021

Ny rapport om stadsplanering och hälsa

Stadsplanering bidrar till ökad hälsa genom tre delar: den gröna staden, friska byggnader och engagerade medborgare. Den bilden målas upp i en färsk rapport från Sweco.

Vi människor tillbringar 90 procent av vår tid inomhus. Pandemin har dessutom ökat medvetenheten om vikten av att utforma våra samhällen och städer för att främja hälsa och välbefinnande. I den ny Urban Insight-rapporten Healthy buildings, cities and you presenterar Sweco slutsatser som pekar på tre delar som kan bidra till att främja hälsa i våra städer. En av dem är den gröna staden.

[ Annons ]

– Studier visar att människor som under pandemin hade utsikt över grönområden hade en känslomässigt mer angenäm upplevelse och visade lägre symtom på ångest och depression än människor som inte hade det. Detta visar vikten av att utforma städer med fler grönområden per invånare men också grönområden av högre kvalitet, säger, Vania Khairallah, konsult och hållbarhetsexpert på Sweco Sverige

Även inomhusmiljön är viktig, framför allt strategier för att minska smittorisken. 

– Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus och det finns en tydlig koppling mellan vår hälsa och utformningen och inomhusklimatet i de byggnader som vi bor och arbetar i. Exempelvis sover människor 46 minuter längre per natt under veckorna om de får naturligt ljus på kontoret jämfört med de som jobbar med enbart artificiellt ljus, säger Vania Khairallah.

Yttre omständigheter är så klart viktigt, men det är vi människor som står för förändringar. 

Enligt Sweco bör våra framtida städer och byggnader därför göra det enkelt för människor att välja det hälsosammaste alternativet när de rör och förflyttar sig. För att uppnå det behöver vi utforma det offentliga rummet så att det bjuder in till interaktion och aktivitet.

Healthy buildings, cities and you är den andra i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Urban Health and Well-Being där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga säker och hållbar infrastruktur för framtiden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]