[ Annons ]

Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm Foto: Olof Holdar
Publicerat 30 juni, 2021

Ny rapport om fastighetsbolagens sociala bostadsprojekt

Allt fler människor har svårt att lösa sitt bostadsbehov på grund av svag ekonomi. Det gör att behovet av långsiktiga bostadsreformer ökar, enligt en färsk rapport från Fastighetsägarna Stockholm.

Hemlöshet har länge förknippats med drogmissbruk eller psykisk ohälsa. Men sanningen är inte så enkel. Den största orsaken till att människor riskerar att stå utan bostad är i stället svag ekonomi, de så kallade strukturellt hemlösa. I Fastighetsägarna Stockholms rapport  Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar delar fastighetsbolagen Heimstaden, Wallfast, Bergsundet, Stena Fastigheter, Wåhlin Fastigheter och Malmegårds Fastigheter med sig av sina erfarenheter och hur de hanterar utmaningen, och om andra viktiga bostadssociala insatser som de bidrar med.

– Det har förstås varit mycket fokus på fri hyressättning den senaste tiden. Det är en viktig diskussion, men det behövs reformer också för social bostadspolitik. Jag ville visa att vi där inte börjar på noll, utan det finns ett väldigt stort engagemang i de bostadssociala delarna hos våra medlemmar, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

Han hoppas även att rapporten ska kunna ge inspiration till fastighetsägare som vill göra bostadssociala insatser, men inte riktigt var modellen för att genomföra dem.

– Bilden av fastighetsägare är nog många gånger att de bygger bostäder för uthyrning och sedan är deras arbeta klart. Men den här rapporten visar att fastighetsägare väldigt ofta ser sig själva som samhällsbyggare, och att socialt ansvarstagande är en del av affärsmodell. Hur samhället ser ut vad det gäller ekonomi och social hållbarhet påverkar fastighetsägare väldigt mycket. Många av utmaningarna, som hemlöshet och integration, blir väldigt tydliga i fastighetsbeståndet. Det är där man ser behovet av reformer, säger han.

Stena Fastigheter har arbetat med begreppet relationsförvaltning i snart 20 år. Det är bolagets sätt att beskriva det egna arbetet med att skapa och utveckla boendemiljöer där människor trivs och vill stanna kvar länge. Sarah Pettersson är ansvarig för den verksamheten i Uppsala och Stockholm och hon anser att fastighetsbranschen bör ta sitt ansvar för att möta den utmaning som strukturell hemlöshet innebär.

– Vi har en mycket viktig roll som samhällsaktör och frågan vi ställer oss hur vi på ett bra och tryggt sätt kan erbjuda bostäders till människor som står långt ifrån bostadsmarknaden. För mig är det en logisk hållning att vi ska bidra till att fler har möjlighet att bo, säger hon.

Heimstaden är ett annat fastighetsbolag som arbetar aktivt med bostadssociala frågor. Genom att låta socialtjänsten teckna sociala kontrakt får fler människor med svag ekonomi chans till en bostad. 

– Skillnaden är stor när vi tar över som ägare och förvaltare. Vi kan inte lösa alla samhällsproblem, men vi vill ta vår del av ansvaret. Om vi ger socialtjänsten hundra lägenheter innebär det en nystart för långt fler människor. I ett Sverige som förändras är det i min värld självklart att även fastighetsägarna behöver göra mer än tidigare, säger Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden.

Enligt Oskar Öholm är den viktigaste slutsatsen i rapporten att många fastighetsägare har hittat goda samverkansmodeller med civilsamhället, och att behovet att hitta samarbeten med det offentliga.

– Politiken pratar ofta om allmännyttan, men jag tror att även privata fastighetsägare skulle kunna vara bättre samarbetspartners till kommuner. Det är en huvudslutsats i rapporten. Men också att vi behöver mer diskussion om de här frågorna och reformförslag på området, säger han. 

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]