[ Annons ]

Publicerat 26 juni, 2020

Ny rapport: hellre bidrag än social housing

En färsk rapport från forskaren Martin Grander ger nytt bränsle åt debatten om social housing. Där förespråkar han breddat bostadsbidrag och statliga hyresgarantier framför sociala bostäder.

SNS-rapporten ”Allmänyttan och jämlikheten” skriven av Martin Grande, som forskar om bostadsförsörjning och urban integration vid Malmö universitet, lanseras i sin helhet på ett seminarium under fredagen. Men debatten tog fart redan med den sammanfattande artikeln på DN Debatt. På Twitter och Facebook menar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna, att Martin Grander gör sig skyldig till ett ”vilseledande debattanslag” när han definierar utformningen av alternativen till sitt eget förslag på ett sätt som gör det mindre tilltalande.

I debattartikeln skriver Martin Grander: ”En slutsats av min forskning är att vi inte kan bemöta 2020 års bostads­sociala utmaningar med en uppsättning verktyg som smiddes 1945. Men frågan är då om det är verktygen som behöver slipas om, eller om vi är i behov av en helt ny verktygslåda?”

[ Annons ]

Han tycks luta mot en omslipning då han skriver att en renodlad modell med sociala bostäder kan bli dyr och bidra till stigmatisering av såväl bostäder som boende. 

Han ser då hellre att man reformerar den generella bostadspolitiken genom att subventionera individen snarare än bostaden. I hans förslag finns:

• Ett reformerat bostadsbidrag riktat till alla grupper i samhället.

• Ett utökat kommunalt och/eller regionalt bostadsförsörjningsansvaret där allmännyttan ska godkänna personer med försörjningsstöd. Samma krav ska ställas på privata hyresvärdar.

• En modell för statliga hyresgarantier, där kommunen kan bli borgenär för individer som stängs ute på grund av exempelvis betalningsanmärkningar eller hyresskulder.

• Förturer för särskilt ekonomiskt utsatta grupper.

I en lång twitterrant och på Facebook anser Martin Lindvall att det visserligen är kloka förslag, men att de ”både kan och bör kombineras med en utvecklad social bostadssektor i Sverige.”

Han menar att det är en miss av Martin Grander att utgå från att enbart nyproduktion kan ingå i sociala bostäder. Martin Lindvall ställer sig frågande till varför inte billigare redan befintliga bostäder skulle kunna ingå. De är redan en del i dagens system för sociala kontrakt och skulle därmed också minska risken för stigmatisering, menar Martin Lindvall.

Han påpekar också att KTH-forskaren Anna Granath Hansson konstaterat att det inte finns några vetenskapliga belägg för ett kausalsamband mellan social bostadssektor och marknadshyror upp, vilket Martin Grander hävdar. Martin Grander tackar i ett svar för kloka synpunkter och menar att han i själva rapporten är lite mer reflexiv och att ”både-och alternativet” är helt rimligt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]