[ Annons ]

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke. Foto: Veidekke
Publicerat 23 november, 2021

Ny rapport: ”Förhastade slutsatser i pandemins fotspår”

Pandemin har skapat stor efterfrågan på större bostäder, samtidigt som priserna har stigit. Men enligt en ny rapport från Veidekke handlar det om en återgång till normalläget efter bostadsprisfallen 2017 och 2018.

Bakom rapporten står Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige och analysföretaget Evidens.

– Regeringens stimulanspaket under pandemin har bidragit till att hålla sysselsättningen uppe, vilket tillsammans med en kraftigt stigande börs förbättrat hushållens finansiella tillgångar. Det är två avgörande faktorer som bidragit till en stark återhämtning av bostadspriserna efter det stora prisfallet hösten 2017 och våren 2018, säger Lennart Weiss.

[ Annons ]

Även demografi spelar en stor roll, enligt rapporten. Detta eftersom de stora 1980-talskullarna bildar familj och därför letar större bostäder.

– Den så kallade nya gröna vågen som många refererar till ska snarare betraktas som ett rationellt beteende baserat på att rådande bolånetak, amorteringskrav och höga KALP-kalkyler hindrar människor att skaffa en större bostad i storstädernas centrala lägen när det är dags att bilda familj. Nettoutflyttningen från Stockholm, ska i första hand ses som en effekt av demografiska förändringar, säger Lennart Weiss.

Rapporten visar även att ny nyproduktionen av hyresbostäder fortsatt kommer ligga på höga nivåer, åtminstone på kort sikt, vilket i hög grad beror på det statliga investeringsstödet. Veidekke varnar samtidigt för att kötiderna faller på vissa lokala marknader och att omflyttningsvakanserna ökar, vilket kan vara en signal om en annalkande överproduktion med risk för vakanser.

Sammantaget visar rapporten på gynnsamma förutsättningar för att bostadsbyggandet de närmaste åren – upp mot cirka 55 000 bostäder per år från 2022. Ökningen bedöms främst ske inom bostadsrättsektorn som gynnas av hushållens starka finansiella ställning och de låga räntorna.

– Veidekkes samhällsbyggnadsrapport spår ljusa tider för de flesta delarna av samhällsbyggnadssektorn, men cementkrisen kan leda till ett tvärstopp med oöverskådliga konsekvenser. Även politiska beslut eller ett oväntat börsfall kan givetvis förändra förutsättningarna för människors förmåga att efterfråga, säger Lennart Weiss.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]